Werkgroep Huurders van de PvdA tegen afbraak huurbescherming

5 januari 2016

De Werkgroep Huurders van de PvdA heeft grote bezwaren tegen de schriftelijke spoedbehandeling van de Wet doorstroming huurmarkt op 11 januari 2016. Onderdeel van deze wet is de invoering van tijdelijke huurcontracten, waarop grote kritiek is. Niet alleen overigens van de PvdA-werkgroep, maar ook van de Woonbond.

Gekleurde houten huisjes op huurcontract

‘De wet verslechtert de rechtsbescherming van huurders in zoveel opzichten dat het een klap in het gezicht van de huurders is als de Tweede Kamer het niet eens nodig zou vinden om in het openbaar hierover te debatteren’, aldus Anita Engbers, voorzitter van de Werkgroep Huurders van de PvdA.

Afbraak

‘De wet beweert de doorstroming te bevorderen, maar komt feitelijk neer op een afbraak van de huurrechtsbescherming. Het echte probleem is dat er onvoldoende woningen zijn. De echte oplossing is bijbouwen. Maar de ministers van BZK en van Veiligheid en Justitie vinden de verdiencapaciteit van particuliere verhuurders belangrijker dan het sociale grondrecht op een woning. Daarom kiezen ze voor een wet die huurders opjaagt en de schuldenproblematiek zal verergeren.’

Tegen tijdelijke huurcontracten

De grootste bezwaren van de Werkgroep Huurders van de PvdA richten zich tegen de introductie van tijdelijke huurcontracten in het algemeen, de uitbreiding van de categorie tijdelijke doelgroepcontracten met jongeren, promovendi en grote gezinnen, de driejaarlijkse inkomenstoets en de uitbreiding van de Wet op de leegstand zodat die ook gaat gelden voor te koop staande huurwoningen.

Woononzekerheid

De introductie van tijdelijke huurcontracten maken het volgens de werkgroep voor verhuurders mogelijk om telkens opnieuw de huur fors op te trekken. Vooral particuliere verhuurders zullen hiervan gebruik willen maken. De werkgroep voorspelt dat het niet lang zal duren voordat vele huurders naast baanonzekerheid voortaan ook met woononzekerheid te kampen hebben.

Voor huursombenadering

De Werkgroep Huurders van de PvdA is wel voorstander van de huursombenadering en lagere huurverhogingen, waarover de Woonbond en Aedes medio vorig jaar een akkoord sloten. De huursombenadering is ook onderdeel van de Wet doorstroming huurmarkt.

huurcontract
huurrecht
Tweede Kamer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen