Werkgroep Huurders PvdA wil behoud van huurbescherming

11 november 2014

De Werkgroep Huurders van de PvdA heeft alarm geslagen binnen hun partij omdat de Tweede Kamerfractie van de PvdA op verschillende manieren de huurbescherming wil afschaffen. Een motie van de Kamerleden Monasch (PvdA) en Van der Linde (VVD) is de druppel die de emmer bij de Werkgroep doet overlopen.

Binary Data Huurrecht

Bij de behandeling van de begroting voor Wonen hebben Monasch en Van der Linde een motie ingediend met een plan dat eigenaren van leegstaande kantoren ertoe moet verleiden om in deze panden woningen te realiseren.Dat zullen met name woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens zijn.

Brief aan partijgenoten

De Werkgroep Huurders van de PvdA wijst er in een brief aan hun partijgenoten in de Tweede Kamer (en daarbuiten) op dat zulke woningen vrijwel altijd zo klein zijn dat ze op grond van het woningwaarderingsstelsel onder de huurprijsbescherming vallen. Huurders van zulke woningen kunnen huurtoeslag aanvragen en een beroep doen op de huurcommissie om bijvoorbeeld een te hoge huurprijs aan te vechten.

Kantoorwoningen

De motie Monasch/Van der Linde wil woningen in verbouwde kantoren expliciet uitsluiten van het woningwaarderingsstelsel en van de huurtoeslag. ‘Is dat waar wij van de PvdA voor staan?’ vraagt de Werkgroep zich in de brief aan hun partijgenoten af. ‘Beginnen we met de huurders van kantoorwoningen en volgen straks de overige huurders, zoals in het regeerakkoord staat? Hoe lang komen wij van de PvdA nog op voor de huurtoeslag?’

Wet tijdelijke huur

Al eerder deze maand reageerde de Werkgroep fel op een wetsvoorstel ter bevordering van tijdelijke huur dat ter consultatie online stond. De Werkgroep is tegen dat wetsvoorstel, maar constateert dat het met instemming van de PvdA in het kabinet is voorgesteld.

Huisonzekerheid

‘Ook al beweren de Ministers Blok en Opstelten dat huren voor onbepaalde tijd de norm blijft; uit de Wet tijdelijke huur zelf blijkt dat dat niet waar is. Er staan zo veel verschillende groepen in waarvoor een tijdelijk contract mag gaan gelden, dat één ding zeker wordt: naast baanonzekerheid komt er nu ook voor vrijwel elke huurder huisonzekerheid. Is dat wat wij van de PvdA huurders te bieden hebben?’, vraagt de Werkgroep haar partijgenoten. Om vervolgens over te gaan tot een opsomming van recente maatregelen die schadelijk zijn voor huurders en woningzoekenden:

Liberalisatiegrenzen

‘Het komt bovenop het PvdA plan om de liberalisatiegrenzen te bevriezen. Daardoor krimpt de omvang van de sociale huursector. Het komt bovenop de met steun van de PvdA ingevoerde inkomensafhankelijke huurverhogingen waardoor de doorstroming juist stokt en armoede en huisuitzettingen toenemen.

Donnerpunten

Het komt bovenop de truc om de Donnerpunten voor schaarstegebieden af te schaffen maar tegelijkertijd de overige woningwaarderingspunten duurder te maken in heel Nederland. Het effect van de Donnerpunten blijft dus bestaan en wordt zelfs uitgebreid. Is dat hoe wij een belofte aan de kiezers inlossen?

Helft Nederlanders is huurder

Bijna de helft van alle Nederlanders woont in een huurwoning. Wanneer mogen zij weer rekenen op steun van de PvdA?’ De Werkgroep Huurders van de PvdA zal via hun website informeren over reacties van Kamerleden op hun brief.

kabinetsbeleid
puntenstelsel
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen