Persbericht

Werknemers, huurders en kopers doen oproep aan kabinet

5 februari 2013

FNV in Beweging, Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Nederlandse Woonbond roepen het het kabinet op om de vastgelopen woningmarkt weer vlot te trekken. Ze bepleiten onder andere een koerswijziging van het huurbeleid.

Het huidige beleid zet de woningmarkt volledig vast, stellen de organisaties. Om te voorkomen dat economie en samenleving nog meer op achterstand worden gezet moet er ander beleid worden gevoerd. De FNV in Beweging, Eigen Huis en de Woonbond willen dat er weer geïnvesteerd wordt in de bouw en de verbetering van woningen. Daarbij moeten werkgelegenheid en vakmanschap zoveel mogelijk behouden blijven.

Spiraal doorbreken

Stilstand op de woningmarkt heeft verstrekkende gevolgen voor de werkgelegenheid, de koopkracht en de economie. De werkgelegenheid in de bouw is al gedaald met 51.000 arbeidsjaren en het einde is nog niet in zicht. Naarmate de woningmarkt dieper wegzakt, wordt de schade groter. FNV In Beweging, Eigen Huis en Woonbond dringen daarom bij de politiek aan op bijstelling van de huidige plannen.

De maatregelen die FNV, de Woonbond en Vereniging Eigen Huis voorstellen

Werkgelegenheid:

  • Meer werkgelegenheid via een Nationaal Fonds Energiebesparing. Een fonds deels gefaciliteerd door de overheid, maar met private investeringen die meer Inkomstenbelasting en btw opleveren en door meer werkgelegenheid onnodige werkloosheidsuitkeringen kan besparen.

  • Investeren in het ombouwen van overtollige kantoorruimte naar woningen, of slopen hiervan.


Huursector:

  • Een gematigde huurontwikkeling om de koopkracht te beschermen. Verstandig huurbeleid door de huursombenadering in plaats van een inkomensafhankelijke huurstijging (gluurverhoging).

  • Vervangen van de verhuurderheffing door een investeringsplicht voor woningcorporaties. Extra investeringen in bouw, renovatie en energiebesparing zijn goed voor de werkgelegenheid, economische groei en de overheidsfinanciën.


Koopsector:

  • Beperk de hypotheekrenteaftrek voor nieuwe hypotheken alleen op forfaitaire basis. Geen verplichting om feitelijk volledig af te lossen. De bestaande regel die tot minimaal 50% aflossing verplicht, is voldoende om problemen in de toekomst te voorkomen. Een hogere aflossingsverplichting werpt een onnodige drempel op voor toetreders tot de woningmarkt.

  • Meer flexibiliteit en innovatie in de hypotheekverstrekking, vanwege de veranderende verhoudingen op de arbeidsmarkt. Het toenemend aantal zzp-ers, freelancers e.d. moet betere kansen krijgen om de koop van een woning te kunnen financieren.

  • Beleid om de marges van banken op de hypotheekrente terug te brengen naar een internationaal aanvaardbaar niveau.­

­

 

kabinetsbeleid
woningmarkt

Persvoorlichter

Woonbond - afdeling communicatie
Contactformulier

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen