Wethouder Ivens van Amsterdam: ‘Sociale huursector nog niet door ondergrens’

20 november 2015

Volgens Laurens Ivens, wethouder Wonen in Amsterdam (SP), is het aantal gereguleerde huurwoningen nog niet door de ondergrens van 187.000 gezakt die met de woningcorporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam is afgesproken in het onlangs gesloten samenwerkingsakkoord.

Laurens Ivens wethouder Wonen Amsterdam
Laurens Ivens, wethouder Wonen Amsterdam

Hij zegt dit in een reactie op een recent onderzoek van het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) waaruit zou blijken dat de sociale huurwoningenvoorraad tot onder de afgesproken ondergrens is gekrompen (zie websitebericht Amsterdam te weinig sociaal vrijdag 13 november).

Roer moet om

Wel deelt hij de conclusie van het IBW-N dat het ‘roer om moet’ en dat er een eind moet komen aan de krimp van de sociale huursector. Ivens: ‘Ik ben blij met het onderzoek en maak me evenals initiatiefnemer Han Wanders van het IBW-N grote zorgen over de omvang van het aantal betaalbare huurwoningen. Maar ik kan de Amsterdammers geruststellen dat het nog niet zo erg is als het IBW-N zegt. Het onderzoek gaat er namelijk vanuit dat alle gereguleerde particuliere huurwoningen die gezien hun puntental in aanmerking komen voor liberalisering, dat nu al zijn. Dat is niet zo. Zolang de huidige huurders niet verhuizen, blijven de woningen in de gereguleerde sector. Hoeveel dat er nu precies zijn weten we over een maand als het onderzoek Wonen in Amsterdam verschijnt. Maar het zijn er in ieder geval meer dan de 17.000 waar het IBW-N in zijn onderzoek vanuitgaat.’

Zij aan zij

Ivens staat nog steeds achter het samenwerkingsakkoord en gaat ervan uit dat hij erin zal slagen om de betaalbare huurwoningenvoorraad niet verder te laten dalen. ‘We zetten alles op alles om zo snel mogelijk een evenwicht te bereiken. Dat betekent dat het aantal nieuw gebouwde sociale huurwoningen minstens even groot is als er het aantal woningen dat door verkoop, liberalisatie en sloop uit de sociale voorraad verdwijnt. Om dat te bereiken willen we graag samen optrekken met de corporaties en de huurdersorganisaties, waaronder natuurlijk ook IBW-N. We moeten zij aan zij vechten voor het behoud van de sociale huursector.’

Meer woningzoekenden

Hij erkent dat het aantal woningzoekenden op dit moment sneller groeit dan eerdere ramingen, mede door de groei van het aantal vluchtelingen. Deze zullen voor het grootste deel een beroep doen op de sociale voorraad. ‘Voor dit jaar zijn we uitgegaan een extra taakstelling van 1.400 woningen, maar volgend jaar zal dat oplopen tot 2.000. We bekijken nu met de corporaties en de Huurdersvereniging Amsterdam hoe we op korte termijn extra woningen kunnen bijbouwen.’

Reactie HA

Voor de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) is het onderzoek aanleiding om opnieuw te praten over de omvang van de sociale voorraad. Beleidsmedewerker Margriet Koomen: 'Wij willen het onderzoek van het IBW-N betrekken bij de gesprekken over de samenwerkingsafspraken over de omvang van de sociale huursector. Wij denken dat daar voldoende aanleiding voor is.'

betaalbaarheid
nieuwbouw

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen