De Wielewaalers brengen verkoop van hun wijk voor de Hoge Raad

22 april 2020

De Wielewaalers in Rotterdam-Zuid gaan in cassatie tegen een arrest van het Gerechtshof dat goedkeuring gaf aan de verkoop van hun wijk. Die verkoop is in strijd met de Woningwet, vinden de Wielewaalers en de Woonbond.

Warmoldstraat naar Minkestraat in de Rotterdamse Wielewaal (foto gemaakt in 2014)

Wat ging vooraf

De Rotterdamse wijk de Wielewaal bestaat uit 545 woningen die na de oorlog geschonken zijn door de Zweedse bevolking en doen denken aan een vakantiepark. Bewoners en de verhuurder (woningcorporatie Woonstad) zijn het er over eens dat het renoveren van de woningen gezien de tand des tijds geen optie meer is. Maar over wat er wél moet gebeuren met de wijk, verschillen Woonstad en de bewoners al jaren van mening.

Woonstad en de gemeente Rotterdam willen na de sloop voornamelijk duurdere en meer woningen terugbouwen. De bewoners ontwikkelden een alternatief nieuwbouwplan waarin in korte tijd alle woningen vervangen worden door huurwoningen die ook voor de huidige bewoners betaalbaar zijn.

Onderhandse verkoop van woningen en grond

Zonder medeweten van de bewoners verkocht Woonstad eind 2016 de grond inclusief de te slopen woningen aan gebiedsontwikkelaar BPD (voorheen Bouwfonds). BPD moet de nieuwe woningen in de Wielewaal gaan bouwen.

Geen toestemming gevraagd voor woningonttrekking

De bewoners en hun advocaat van Van der Feltz vinden dat met de verkoop aan BPD hun woningen worden onttrokken aan de sociale woningvoorraad. Daarom had op grond van de Woningwet 2015 en het bijbehorende BTIV (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting) de Autoriteit woningcorporaties goedkeuring moeten geven aan de verkoop, maar dat is niet gebeurd.

Niet te koop aangeboden aan bewoners

Bovendien hadden de grond en woningen eerst in het openbaar te koop aangeboden moeten worden aan andere gegadigde partijen, waaronder de huurders zelf. Ook dat is niet gebeurd. De bewoners hadden van deze mogelijkheid gebruik willen maken om alsnog hun eigen plan te kunnen uitvoeren.

Rechters stellen Woonstad in het gelijk

Een Rotterdamse rechter oordeelde zomer 2018 dat de Autoriteit geen goedkeuring hoefde te geven en dat de woningen niet aan de huurders aangeboden hoefden te worden, omdat de woningen hoe dan ook gesloopt zullen worden. In hoger beroep sloot het Gerechtshof in Den Haag zich in januari 2020 bij dat vonnis aan.

Datum van oplevering geldt, vindt Gerechtshof

De uitleg van het Gerechtshof is om meerdere redenen problematisch. In de Wielewaal is de verkoopovereenkomst tussen Woonstad en BPD in 2016 gesloten. Maar het Gerechtshof zegt dat wat geldt, de datum van oplevering is. En bij de oplevering zullen de woningen gesloopt zijn en gaat het alleen om bouwrijpe grond.

Het Gerechtshof houdt er geen rekening mee dat er in het geval van de Wielewaal een complete woonwijk wordt teruggebouwd. Wat met het besluit tot verkoop feitelijk wordt beoogd, is niet van belang, vindt het Gerechtshof.

Woningwet: Bij sloopplannen geen toezicht nodig?

Als het Hof nu gelijk heeft, dan zit er een fout in de Woningwet. Immers, in alle gevallen waarin sociale huurwoningen versleten zijn, zou een woningcorporatie zich kunnen onttrekken aan het toezicht van de Autoriteit woningcorporaties door de woningen te (zullen gaan) slopen en de grond nadien aan ontwikkelaars over te dragen.

Onwenselijk precedent

Dat is in strijd met het wettelijk stelsel en het doel van de Woningwet wordt op deze manier ondermijnd, vinden de Wielewaalers, hun advocaten van Van der Feltz en de Woonbond. Het arrest schept dus een onwenselijk precedent. Zeker met het oog op de energietransitie waar we voor staan: er gaat grootschalig geïnvesteerd worden in de sociale woningvoorraad.

Steun juridisch fonds

Genoeg reden dus om in cassatie te gaan bij het hoogste rechtscollege: de Hoge Raad. De Woonbond ondersteunt deze procedure met zijn juridisch fonds.

rechtszaak

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen