Wielewaalers stellen verkoopprocedure van hun wijk aan de kaak

20 november 2018

Bewoners van de Wielewaal in Rotterdam-Zuid gaan in hoger beroep tegen het vonnis van een Rotterdamse rechter. Die gaf zijn goedkeuring aan de onderhandse verkoop van de grond en woningen van de Wielewaal door Woonstad Rotterdam aan gebiedsontwikkelaar BPD. Maar volgens de bewoners is die verkoop in strijd met de Woningwet.

Een typisch straatje in de Wielewaal, Rotterdam-Zuid
Een typisch straatje in de Wielewaal, Rotterdam-Zuid

Rechtszaak tegen verhuurder en gemeente

191 Bewoners van de Wielewaal, de Huurdersvereniging Wielewaal en de Bewonersorganisatie Wielewaal daagden medio 2017 hun verhuurder Woonstad Rotterdam en de gemeente Rotterdam voor de rechter. Zij zijn het niet eens met hoe de herstructurering van hun wijk tot stand is gekomen en wilden onder andere een onmiddellijk sloopverbod. Afgelopen zomer gaf een Rotterdamse rechter de bewoners op geen van hun vorderingen gelijk.

Verkoop strijdig met de Woningwet

Toch gaan de bewoners nu in hoger beroep. Eind 2016 verkocht Woonstad de grond inclusief de te slopen woningen aan gebiedsontwikkelaar BPD (voorheen Bouwfonds) die de nieuwe woningen moet gaan bouwen. De bewoners en hun advocaat vinden dat met de verkoop aan BPD hun woningen worden onttrokken aan de sociale woningvoorraad. Daarom had op grond van de Woningwet 2015 en het bijbehorende BTIV (Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting) de Autoriteit woningcorporaties goedkeuring moeten geven aan de verkoop, maar dat is niet gebeurd.

Bovendien hadden de grond en woningen eerst in het openbaar te koop aangeboden moeten worden aan andere gegadigde partijen, waaronder de huurders zelf. Ook dat is niet gebeurd.

Geen goedkeuring nodig wegens sloop?

De Rotterdamse rechter oordeelde afgelopen zomer dat de Autoriteit geen goedkeuring hoefde te geven en dat de woningen niet aan de huurders aangeboden hoefden te worden, omdat de woningen hoe dan ook gesloopt zullen worden. De Woonbond maakt zich zorgen over dit vonnis. De Autoriteit woningcorporaties zou toezicht moeten uitoefenen op alle onttrekkingen aan de sociale woningbouwvoorraad, niet alleen bij verkoop maar ook bij herstructureringen via sloop.

Juridisch fonds Woonbond ter beschikking

'Wij vrezen dat op basis van dit vonnis, in elk geval waarin herstructurering via sloop aan de orde is, de goedkeuringsprocedure door de Autoriteit woningcorporaties niet meer aan de orde is en de woningcorporatie vrijelijk aan een marktpartij kan verkopen. Dat dit in strijd is met het wettelijk stelsel moet in hoger beroep aan de orde komen', zegt Woonbondjurist Paula Sie. Om deze reden zal de Woonbond het hoger beroep steunen met een bijdrage uit zijn Juridisch Fonds.

Online crowdfunding

Om dat hoger beroep volledig te kunnen bekostigen, zijn de Wielewaalers een online crowdfundingscampagne gestart. 'We doen dit voor de Wielewaal maar ook in het belang van alle huurders in herstructureringswijken in heel Nederland', zegt Wil de Ben, voorzitter van de Unie van en voor de Wielewaalers. 'Als elke huurder een euro inlegt, komen we er wel!'

Update 18 december 2018: Het hoger beroep is op 18 december in gang gezet.

 

sloop
verkoop huurwoningen
woningwet

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen