Wonen 4.0 voor huurders commerciële sector

7 september 2012

​U hebt er misschien al over gelezen. Met Aedes, Vereniging Eigen Huis en NVM Makelaars heeft de Woonbond een akkoord gesloten over integrale hervorming van de woningmarkt: Wonen 4.0. Wat staat er in dit akkoord en hoe pakt dit uit voor huurders in de commerciële sector?

Woningmarkt van het slot halen

In het akkoord staat dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de vastgelopen woningmarkt weer in beweging te krijgen. De hypotheekrenteaftrek zou in 30 jaar tijd volledig afgeschaft moeten worden. Daartegenover staat dat huren van goedkope woningen in de gereguleerde huursector met meer dan de inflatie mogen stijgen, totdat ze passen bij de marktwaarde van de woning.

Met 'marktwaarde' wordt in het akkoorf bedoeld dat een jaar huur nooit meer mag kosten dan 4,5% van de WOZ-waarde van de woning.

Geen bezuinigings- maar herstelplan

Het akkoord is niet bedoeld als bezuinigingsvoorstel, maar als herstelplan om problemen in de huur- en koopsector op te lossen. De lange wachtlijsten voor huurwoningen moeten verdwijnen, en het aanbod aan huurwoningen moet fors toenemen. Ook moet het makkelijker worden om over te stappen van huur naar koop en andersom.

Compensatie door woontoeslag en  belastingverlaging

Belangrijk onderdeel van het akkoord is dat huurders en huiseigenaren financieel gecompenseerd worden voor de hogere woonlasten waarmee ze in de eerste jaren van het herstelplan te maken krijgen. Inkomens tot modaal krijgen daarom een woontoeslag, en de inkomstenbelasting wordt (voor iedereen) verlaagd. Na 30 jaar is de woningmarkt hersteld, denken de opstellers van het plan. Financiële compensatie is dan nog maar zeer beperkt nodig, want huren en huizenprijzen zullen gedaald zijn. Er is dan niet langer een renteaftrek die de huizenprijzen kunstmatig hoog houdt.

Huurprijsbescherming voor niet-geliberaliseerde woningen

In de commerciële sector zijn er op dit moment huurders met en zonder huurprijsbescherming. Wie bij aanvang van het huurcontract minder betaalde dan de toen geldende liberalisatiegrens valt onder het puntenstelsel en heeft huurprijsbescherming. Over deze huurders is een duidelijke afspraak gemaakt in Wonen 4.0. Bij de jaarlijkse huurverhoging mag de huur niet boven de inflatie verhoogd worden, tenzij de woning goedkoop is voor de geboden kwaliteit.

Breed draagvlak voor akkoord

Wonen 4.0 is een akkoord op hoofdlijnen. Veel maatregelen vragen nog nadere discussie. Maar er is brede steun voor de poging van huiseigenaren, makelaars, huurders en verhuurders om samen een akkoord op te stellen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Ook de achterban van de Woonbond heeft zich achter het onderhandelaarsakkoord geschaard. Op de Provinciale Vergaderingen van juni is het akkoord uitgebreid besproken. De Verenigingsraad, het hoogste besluitvormende orgaan van de Woonbond, heeft er eind juni mee ingestemd.

Wordt Wonen 4.0 werkelijkheid?

Of een nieuw kabinet het akkoord oppakt zal de komende maanden duidelijk worden. De discussie over de woningmarkt is er in ieder geval flink door opgeschud. Wat de Woonbond betreft is Wonen 4.0 een betere optie dan voortzetting van het huurbeleid dat we de afgelopen jaren hebben gezien. Daarin worden maatregelen genomen die de markt verder op slot zetten, huurders hard raken en de koopsector buiten schot laten. Nu zelfs huiseigenaren en makelaars voor afschaffen van de hypotheekrenteaftrek pleiten is de tijd rijp voor hervormingen die wel voor beweging op de woningmarkt zorgen.

commerciële verhuur
woningmarkt

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen