Persbericht

Woningcorporaties en huurders in overleg over huurbeleid

19 maart 2015

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en de Woonbond, de vereniging van huurdersorganisaties, gaan in gesprek over het huurbeleid voor de komende jaren.

De vertegenwoordigers van huurders en sociale verhuurders willen samen huurbeleid ontwikkelen met een goed evenwicht tussen de betaalbaarheid voor huurders, voldoende beschikbare huizen voor woningzoekenden en de huurinkomsten en investeringen voor corporaties.

Aedes en Woonbond hebben beiden grote zorgen over de betaalbaarheid van het huren, zeker bij mensen met een smalle beurs. De verenigingen gaan niet alleen over de hoogte van de huurstijgingen overleggen, maar ook over de systematiek van het huurbeleid. Ook andere thema’s die de betaalbaarheid en beschikbaarheid van sociale huurwoningen beïnvloeden zijn onderwerp van gesprek, zoals het systeem van huurtoeslag en het bevorderen van passend wonen. Aedes en de Woonbond hopen voor het zomerreces samen met een voorstel te komen voor het huurbeleid vanaf 2016 en dat aan te bieden aan minister Blok.

De verenigingen vertrouwen erop dat een door sociale verhuurders en huurders gedragen voorstel voor het huurbeleid op draagvlak in de politiek kan rekenen. De brancheverenigingen stimuleren woningcorporaties en huurdersorganisatie om dit jaar op lokaal niveau al afspraken te maken over een verantwoord huurbeleid. Peter Boelhouwer, als hoogleraar volkshuisvesting verbonden aan Technische universiteit Delft, zal de partijen ondersteunen in het overleg.

Aedes
betaalbaarheid
jaarlijkse huurverhoging
woningcorporatie

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen