Woningcorporaties verwaarlozen kerntaak

30 oktober 2013

Volgens emeritus hoogleraar Hugo Priemus verzaken flink wat corporaties hun kerntaak, namelijk het garanderen van voldoende betaalbare woningen voor lage inkomens. Corporatiekoepel Aedes wil de armoede zo klein mogelijk houden door samenwerking te zoeken met schuldhulpverlening en het Leger des Heils.

Lege portemonnee

Het zijn opvallende uitspraken uit een uitzending van EenVandaag op dinsdag 29 oktober die in het kader stond van 'Huurders in nood'. Priemus en Aedes-bestuurslid Arjan Deutekom reageerden in EenVandaag op onderzoek dat het RIGO in opdracht van de Woonbond heeft uitgevoerd.

Armoede

Ruim 700.000 huurders leven in armoede en dit aantal loopt de komende jaren op tot bijna 900.000. Priemus verwacht dat de wal het schip zal keren en dat bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 zal blijken dat het verzet onder huurders tegen het huurbeleid enorm is.

Huurstijgingen

Minister Blok beweert steeds opnieuw dat de armoede onder huurders geen gevolg is van het huurbeleid. Uit het RIGO-rapport blijkt dat dit niet geval is: Alleen al de huurstijgingen zorgen voor een forse toename van het aantal huurders onder de armoedegrens. Woonbonddirecteur Ronald Paping: 'Juist bij een economische recessie moet je voorkomen dat de huren sterk stijgen, want op de huur kan een huurder niet bezuinigen!’

Afschuiven

Aedes-bestuurslid Arjan Deutekom gaf aan de armoede onder huurders 'zo klein mogelijk' te willen houden. Maar hij zei ook: 'We kunnen natuurlijk niet alle belastingmaatregelen die de overheid neemt en die huurders treffen, compenseren met een huurverlaging.' Aedes schuift de verantwoordelijkheid die corporaties hebben voor betaalbaar wonen af op andere instanties zoals de schuldhulpverlening en het Leger des Heils.

Leger des Heils  

'Aedes wil verhuurders maximale mogelijkheden geven om de huren te verhogen en als dit leidt tot armoede onder huurders, moet het Leger des Heils dit maar oplossen. Dat staat haaks op de kerntaak van een corporatie', reageert Woonbonddirecteur Paping.

Alleen de huurverhoging telt

Ook in een evaluatie van de inkomensafhankelijke huurverhoging, die Aedes naar de Tweede Kamer stuurde, is dit standpunt van Aedes terug te vinden. De koepel van woningbouwcorporaties schrijft daarin over de mogelijkheid van chronisch zieken en gehandicapten om bezwaar te maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging, het volgende: 'Dit onderdeel roept vooral de vraag op of het de juiste weg is om deze groepen via de regelgeving van het huurprijzenrecht financieel tegemoet te komen.' Voor Aedes is tegenwoordig alleen nog van belang: als de huurverhogingen maar binnen komen.

Aedes
armoede
betaalbaarheid
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen