Persbericht

Woningmarktakkoord biedt huurders onvoldoende

13 februari 2013

Vanochtend presenteerde minister Blok het akkoord over de woningmarkt dat hij met D66, ChristenUnie en SGP heeft afgesloten. De Woonbond vindt zowel de huurverhogingen als de verhuurderheffing nog steeds veel te hoog, maar stel vast dat de scherpe randjes van de maatregelen zijn afgehaald.

Om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen voor zijn woningmarktplannen heeft het kabinet de steun van andere partijen nodig. Nadat het overleg met het CDA mislukt was onderhandelde de minister verder met D66, ChristenUnie en SGP.

De huurmaatregelen uit het regeerakkoord worden met dit akkoord iets verzacht. De huurverhogingen op basis van het inkomen (gluurverhogingen) worden minder hoog dan aangekondigd. Voor huishoudens met een inkomen boven de 43.000 euro gaat een huurverhoging van maximaal 6,5% gelden in plaats van 9%. De verhuurdersheffing wordt iets verlaagd van 2 miljard naar 1,7 miljard. Woonbonddirecteur Ronald Paping: “Het is prettig dat de scherpe randjes er van af zijn, maar het blijft veel te veel. De huurders worden nog steeds geconfronteerd met forse huurverhogingen en de verhuurdersheffing is amper verlaagd. Daarmee is er nog steeds nauwelijks ruimte voor investeringen.”

De Woonbond is verheugd dat de maximale huur gebaseerd blijft op het woningwaarderingsstelsel en niet op 4,5% van de WOZ-waarde. In het akkoord worden de plannen voor de inkomensafhankelijke huurverhogingen bijgesteld, zoals minder hoge stijgingen voor middeninkomens, de mogelijkheid van huurverlaging bij inkomensdaling en een uitzonderingspositie voor kwetsbare groepen (gehandicapten en ouderen die zorg nodig hebben). De bezwaren van huurders tegen het voorstel lijken eindelijk doorgedrongen bij de politici. Daarmee heeft de Actie Huuralarm van de Woonbond effect gehad.

De Woonbond beoordeelt de aanpassingen positief, maar vindt dat het beter is om al meteen het systeem van inkomensafhankelijke huurverhogingen te vervangen door een huursombenadering, en niet pas in 2014. Aan de ‘gluurverhogingen’ zitten zoveel nadelen, zoals privacyschendingen en willekeur, dat dit zeker problemen bij de uitvoering gaat opleveren. Het is dus beter er niet aan te beginnen, en meteen over te gaan op een beter alternatief.

Demonstratie 12 maart gaat door

De Actie Huuralarm van de Woonbond zal voortgezet worden tegen de, nog steeds te hoge, huurstijgingen en de verhuurdersheffing die desastreus uitpakt voor de sociale huursector. De geplande demonstratie op 12 maart gaat door.

betaalbaarheid
inkomensafhankelijke huurverhoging
verkiezingen
woningmarkt

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen