WoningNet moet zich aan privacywetgeving houden

14 november 2013

Nadat de Woonbond in 2011 publiceerde over vermeende privacyschendingen door de landelijke online woonbemiddelaar WoningNet, is het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ambtshalve een onderzoek gestart.

Privacy onder vergrootglas

Naar aanleiding van dat onderzoek heeft WoningNet zijn online zoekportaal aangepast. Persoonsgegevens van woningzoekenden kunnen nu niet langer zonder hun toestemming worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Persoonsgegevens miljoen woningzoekenden

Dat was precies waar de Woonbond in juni 2011 in een brief aan WoningNet om vroeg. WoningNet NV verzorgt onder andere de inschrijving van woningzoekenden en publiceert het woningaanbod van corporaties in achttien verschillende woonverdeelregio’s, zoals stadsregio Amsterdam, Gooi en Vechtstreek en de Bommelerwaard. Zodoende beschikt het bedrijf over de persoonsgegevens van een miljoen woningzoekenden (o.a. leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling, werk-, woon- en medische situatie, woonwensen, etc)

Inschrijven niet mogelijk zonder akkoord privacyreglement

Inschrijven op WoningNet was voor woningzoekenden niet mogelijk zonder met het privacyreglement akkoord te gaan. In dat privacyreglement gaf de woningzoekende toestemming voor het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor de diensten en producten van WoningNet en zijn dochterondernemingen.

Dochterondernemingen

Via bedrijfsgegevens van WoningNet NV had de Woonbond geconstateerd dat WoningNet de persoonsgegevens gebruikte voor statistisch onderzoek en marktingonderzoek. Die onderzoeksgegevens werden ook aan externe partners ter beschikking gesteld, onder andere via de commerciële dochterondernemingen van WoningNet, zoals Het Vierde Huis. Dat levert diensten als woonwensenonderzoeken, draagvlakmetingen bij herstructurering, huisvesting van lastige doelgroepen en urgenties.

Bezwaar

Mensen die bezwaar hadden tegen het privacyreglement, konden zich niet inschrijven als woningzoekende waardoor zij geen toegang hadden tot het sociale huurwoningenaanbod in hun regio. De Woonbond vond dit onacceptabel. Bovendien werd er in drie van de achtien door WoningNet bediende woonverdeelregio's niet actief, of pas na inschrijving, gevraagd om een akkoord met het privacyreglement (Stadsregio Amsterdam, Woonkompas Amersfoort en Drechtsteden). Met de brief in 2011 vroeg de Woonbond aan WoningNet om opheldering en om het ondertekenen van het privacyreglement niet langer verplicht te stellen.  

CBP start onderzoek

Nadat de Woonbond over deze zaak had gepubliceerd in Woonbondig en Huurwijzer, startte het CBP een onderzoek. Onlangs maakte het CBP bekend dat een 'grote woonbemiddelaar' zijn online zoekportaal heeft aangepast na optreden van het CBP. 'Uit het onderzoek bleek dat de wijze waarop de woonbemiddelaar aan woningzoekenden toestemming vroeg voor het gebruik van hun persoonsgegevens, in strijd was met de Wet bescherming persoonsgegevens', aldus het CBP bericht.

Privacyverklaring aangepast

Een korte check van de websites van WoningNet bevestigt dat het in het CBP bericht om WoningNet gaat. In vrijwel alle woonverdeelregio's die WoningNet bedient, staat een aangepaste privacyverklaring van begin dit jaar. In die nieuwe privacyverklaring staat niet meer dat de persoonsgegevens gedeeld kunnen worden met 'externe partners' of 'ontvangers' zoals projectontwikkelaars en aannemers, maar nog wel met regionale woningcorporaties en soms gemeenten. Onduidelijk is waarom niet alle regio's een aangepaste privacyverklaring hebben: in de regio Drechtsteden staat nog de oude privacyverklaring uit 2011.

privacy
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen