Woningtekort blijft oplopen

10 november 2020

In 2019 kwamen er 84.000 woningen bij, maar het woningtekort loopt nog steeds op. Tijd voor actie! Om de woningnood in Nederland daadwerkelijk goed aan te pakken, moeten er volgens het CBS en Economisch Instituut van de Bouw (EIB) 95.000 woningen per jaar worden bijgebouwd tussen 2020 en 2024. Grote vraag is of dit gaat lukken.

In 2019 zijn er volgens het ministerie van BZK  84.000 woningen bijgekomen. Het ministerie meldde tevreden dat met dit aantal het gestelde doel van jaarlijks 75.000 nieuwe woningen is gerealiseerd. Dat doel van 2019 is onderdeel van de Nationale Woonagenda waarin afgesproken is dat er tussen 2018 en 2021 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd.

Tegenwind

Strengere normen inzake stikstof en PFAS vertraagde dit jaar de nieuwbouw en ook de corona-pandemie zorgt voor tegenwind. De Woonbond voorziet dat het doel van 75.000 woningen in 2020 mede hierdoor niet wordt gehaald en dat het ideaal van 95.000 woningen ver weg is.

Onvoldoende geld

Eerder waarschuwde Aedes al aan de hand van een onderzoek dat de woningcorporatiekoepel samen met de ministeries van BZK, EZK en Financiën hield, dat corporaties over een paar jaar onvoldoende geld hebben voor nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Ook Platform31 geeft 30 jaar volkshuisvestingsbeleid een dikke onvoldoende.

Campagne gestart

De Woonbond wijst erop dat er de afgelopen jaren veel te weinig betaalbare sociale huurwoningen zijn gebouwd. Sinds de invoering van de verhuurderheffing is de nieuwbouw bij corporaties gekelderd. Dat probleem wordt alleen maar groter als de landelijke politiek niet ingrijpt. De Woonbond is met wegmetdewooncrisis.nl een campagne gestart om aan te dringen op echte oplossingen voor de wooncrisis.

woningmarkt

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen