Woningtoewijzing middeninkomens iets versoepeld

25 april 2012

In de regio Amsterdam komen gezinnen met een inkomen tussen 34.086 en 38.533 euro weer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dat hebben de corporaties die in deze regio woningen verhuren met elkaar afgesproken.

Drie huisjes van eurobiljetten

Tot dusver hanteerden de corporaties strikt de Europese inkomensgrens van 34.086 euro. Huishoudens met een hoger inkomen konden sinds januari 2011 niet meer via Woningnet op sociale huurwoningen reageren, en kwamen er ook niet meer voor in aanmerking.

Ruimte voor soepeler beleid

Inmiddels is duidelijk dat er binnen de 10 procent sociale huurwoningen die corporaties mogen toewijzen aan huurders met een iets hoger inkomen toch ruimte is voor een iets soepeler beleid. De corporaties dachten vorig jaar nog dat deze 10 procent nodig was voor het huisvesten van stadsvernieuwingsurgenten en medisch urgenten, maar in 2011 is uiteindelijk slechts 6 van de 10 procent daarvoor benut. De corporaties hebben daarom besloten de inkomensgrens iets op te trekken, om daarmee gezinnen met een bescheiden middeninkomen uit de brand te kunnen helpen. Dit meldt 020, Platform voor Woonbeleid in de regio Amsterdam.

Alleen voor gezinnen, en mogelijk slechts tijdelijk

De corporaties trekken de inkomensgrens op naar 38.533 euro. Deze hogere inkomensgrens geldt alleen voor gezinnen (minimaal één ouder en één kind) en alleen voor huurwoningen met minimaal drie kamers en een huur van 562 tot 665 euro. WoningNet wordt zo aangepast dat gezinnen met een inkomen tot 38.533 weer op deze woningen kunnen reageren. Volgens de directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties Hans van Harten kan men daarmee, binnen de beperkte mogelijkheden die er zijn, de groep helpen die het meest in de knel is gekomen door de Europese regelgeving. Toch kan het best zijn dat de regeling slechts tijdelijk geldt. Op het moment dat de 10% alsnog in zicht komt, zien de corporaties zich gedwongen de regeling weer stop te zetten.

Klein doekje voor het bloeden, maar wond bloedt hard

De Woonbond is blij met het iets soepeler beleid van de Amsterdams woningcorporaties, maar ziet de maatregel als ontoereikend om de bescheiden middeninkomens te helpen. Een grote groep woningzoekenden met een middeninkomen valt nog steeds tussen wal en schip. Zij verdienen meer dan de inkomensgrens, maar te weinig om in de vrije sector een woning te kunnen huren.

Tussen wal en schip door berekening inkomen

Veel verhuurders van vrije sectorwoningen eisen dat de aspirant-huurder een bruto-inkomen heeft van 4,5 keer de maandhuur. Betalingsverplichtingen als alimentatie, leningen en studieschuld worden daarbij van het inkomen afgetrokken. Bovendien worden overwerktoeslag, vakantiegeld, en dertiende maand niet als inkomen gezien. Maar voor sociale huurwoningen geldt een andere manier om het inkomen te berekenen. Daar hoort vakantiegeld, dertiende maand en onregelmatigheidstoeslag juist wel bij het inkomen, en wordt geen rekening gehouden met schulden en andere betalingsverplichtingen.

Dat leidt tot een situatie waarin veel woningzoekenden geen enkele kans meer maken op een huurwoning. Door de strenge hypotheekregels hoort ook een koopwoning niet tot de mogelijkheden. Via het meldpunt www.ikwilookwonen.nl inventariseert de Woonbond nog altijd de problemen die dit voor woningzoekenden oplevert.

belangenbehartiging
betaalbaarheid
inkomensgrens
woningtoewijzing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen