Woonagenda pleit voor nieuwbouw en huurmatiging

20 april 2017

Donderdag 20 april heeft het congres van Aedes ingestemd met de Woonagenda. Hiermee maken de corporaties hun ambitie duidelijk voor de komende vier jaar. Energiebesparing, verdere huurmatiging en meer nieuwbouw nemen een centrale plek op de agenda in. De Woonagenda is een niet-vrijblijvend aanbod van de corporaties op de uitdaging in de sociale huursector. De Woonbond waardeert de Woonagenda van Aedes positief.

Nieuwbouw in Almere
Nieuwbouw in Almere. Foto door Bart van Damme

De Woonagenda is een vervolg op de afspraken die in de ‘Bouwagenda’ gemaakt zijn. Aedes, VNG en Woonbond zijn daarop in gesprek gegaan om te zien wat er nu nodig is. Woonbonddirecteur Ronald Paping zegt hierover:  “In deze gesprekken hebben we geconstateerd dat we dezelfde richting op willen: een grotere inzet  voor verduurzaming, lagere woonlasten, betere betaalbaarheid en beschikbaarheid. Het valt toe te juichen dat de corporatie voor de komende jaren een offensieve inzet kiezen.” Via lokale prestatieafspraken kunnen stappen worden gezet op deze onderwerpen. Woonbond, VNG en Aedes zullen dan ook gaan bevorderen dat gemeente, huurdersorganisaties en corporaties hier afspraken over gaan maken.

Offensieve inzet

Aedes kiest met de Woonagenda voor investeringen in duurzaamheid, die er uiteindelijk toe moeten leiden dat in 2050 het corporatiebezit CO2-neutraal is. Gelijktijdig wordt investeringsruimte ingezet voor verdere huurmatiging en om betaalrisico’s voor huurders met een smalle beurs te verkleinen. Daar waar nodig zullen corporaties de voorraad sociale huurwoningen verder uitbreiden en zal de nieuwbouw ten opzichte van 2015 worden verdubbeld. Als laatste zetten corporaties zich in voor de huisvesting van mensen uit de maatschappelijk opvang en zetten zij alles op alles om overlast te voorkomen.

Huurverlaging en extra investeringen nodig

De Woonbond heeft samen met VNG zijn positieve waardering uitgesproken, maar handhaaft wel zijn verdergaande standpunten. Zo roept de Woonbond op om bij een kabinetsformatie te komen tot afspraken over huurverlaging en gelijktijdig in te zetten op extra investeringen in duurzaamheid en beschikbaarheid. “Een nieuw kabinet kan door het schrappen van de verhuurderheffing een enorme impuls geven aan wat keihard nodig is, namelijk huurverlagingen van gemiddeld 10% én tegelijkertijd extra investeringen”, aldus Ronald Paping. Ook door de brede Taskforce Bouwagenda wordt in dit kader de verhuurderheffing ter discussie gesteld.

Aedes
beschikbaarheid
betaalbaarheid
energiebesparing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen