Woonbedrijf Eindhoven verhoogt huren meeste woningen niet

20 maart 2017

Goed nieuws voor ruim 30.000 huurders van woningcorporatie Woonbedrijf in Eindhoven. Zij krijgen op 1 juli geen huurverhoging.

0 procent huurverhoging

776 duurdere huurwoningen boven de huurtoeslaggrens (€ 710,68) krijgen wel een kleine huurverhoging; 0,3 procent (inflatiepercentage).

Betaalbaar blijven

Paul Tholenaars, directeur Wonen van Woonbedrijf: ‘Onze woningen moeten betaalbaar en beschikbaar blijven voor de huishoudens met de laagste inkomens. Wij merken dat veel van onze huurders er ook dit jaar financieel niet op vooruitgaan. En daarom verhogen wij de prijzen van onze sociale huurwoningen niet.’

Een van rijkste corporaties

Woonbedrijf is volgens Tholenaars in staat dat financieel te doen. Het ministerie van BZK becijferde vorig jaar dat Woonbedrijf een van de rijkste corporaties is en honderden miljoenen kan vrijmaken om te investeren in nieuwbouw of in huurverhoging.

Financieel moeilijk

In 2015 verhoogde Woonbedrijf de huren ook niet. Toen gaf Woonbedrijf gehoor aan de oproep van Stichting Huurdersvertegenwoordiging Woonbedrijf (HVW) om de huren niet te verhogen. Bovenaan het prioriteitenlijstje van Stichting HVW staat betaalbaarheid van de woonkosten. Jack Zegveld, voorzitter Stichting HVW: ‘De economie trekt aan, maar nog veel huurders hebben het financieel moeilijk. Daarom hebben wij ons sterk gemaakt voor 0 procent huurverhoging. Dat Woonbedrijf daarvoor de financiële middelen heeft, is een prettige bijkomstigheid.’

Boven liberalisatiegrens

De 776 woningen met een huur boven de liberalisatiegrens van € 710,68 stijgen met 0,3 procent Tholenaars: ‘De overheid laat de huurverhoging voor dit soort woningen vrij. Maar wij kiezen ervoor om de huur van deze woningen slechts met het inflatiepercentage te laten stijgen. Dit wijkt af van twee jaar geleden. Dit is het effect van de nieuwe Woningwet. Die zorgt er voor dat we een groter onderscheid moeten maken tussen sociale huurwoningen en de andere huurwoningen van ons. Wij doen dit in bescheiden mate.’

huurverhoging 2016
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen