Woonbond en FNV Bouw praten niet voor dovemansoren

18 december 2012

Huurders en bouwvakkers hebben vandaag gezamenlijk gedemonstreerd in Den Haag en aan leden van de Eerste Kamer uitgelegd waarom zij vanavond niet moeten instemmen met de verhuurdersheffing. De heffing zal leiden tot forse huurstijgingen en massale ontslagen in de bouwsector.

Actie Huuralarm op het Plein in Den Haag

Eerste Kamerleden blijken gevoelig voor het alternatief dat de Woonbond en FNV Bouw aandragen: verplicht verhuurders tot investeringen, dan zal het Rijk minstens zoveel inkomsten binnenkrijgen als het nu aan heffing oplegt. Bovendien leveren investeringen woningen en banen in de bouwsector op.

De actie op het Plein in Den Haag wordt opgeluisterd met een oude scheepsbel, spandoeken en de letters H U U R A L A R M die huurders en bouwvakkers omhoog houden voor een kordon van fotografen en journalisten. 'H U U R iets hoger, houdt H U U R iets hoger', roept een fotograaf tegen de mensen die die letters in de lucht houden. 'Maar de huur is al zo hoog', roept een huurder terug. Huurders en bouwvakkers poseren gewillig voor de camera's en vertellen hun verhaal aan de pers.

Huurverhoging op je bord

Anneke de Vries en Bert Gerestein uit Middelburg demonsteren omdat ze 9 procent huurverhoging kunnen verwachten als de kabinetsplannen doorgaan. Dat komt grotendeels door de verhuurdersheffing, die hun woningcorporatie gedeeltelijk op de huurders zal verhalen. Bert: 'Ons inkomen – en dat geldt voor de meeste mensen- is op de langere termijn onzeker. De plannen van dit kabinet leiden tot forse huurstijgingen, maar bieden geen 'weg terug' als een huurder in inkomen daalt. Hoe moet dat straks als Anneke haar baan kwijtraakt?' Hun woningcorporatie heeft nú al de nieuwbouwplannen in hun gemeente stilgelegd en dat geldt ook voor de energiebesparende maatregelen in de goedkope woningvoorraad. Wat Anneke en Bert betreft, leiden de kabinetsmaatregelen tot een uitholling van de sociale huursector. Sterker nog: 'De maatregelen helpen de economie nog verder in het slop.'

Acuut stopgezet

Karin van Oosten, regiobestuurder van FNV Bouw, herkent het verhaal uit Middelburg: 'Veel woningcorporaties hebben, vooruitlopend op de verhuurdersheffing, hun nieuwbouw- en renovatieprojecten acuut stopgezet. Er vallen ontzettend veel ontslagen bij bouwbedrijven op dit moment. En dat vlak voor de Kerst.' Gelijktijdig met het Huuralarm van huurders en de Woonbond, geven bouwvakkers en FNV Bouw vandaag een 'Bouwalarm' af. Per week verliezen 250 bouwvakkers hun baan onder andere omdat corporaties niet meer investeren in nieuwbouw en renovaties. Elke dag gaan er bouwbedrijven failliet, anderhalf keer meer dan in economisch voorspoedige tijden. Sinds de start van de crisis, begin 2009, is het aantal werkgevers met een bouwbedrijf teruggelopen met 1.600 en zijn er 37.000 arbeidsplaatsen verloren gegaan en zo'n 50.000 als je het verlies aan arbeidsplaatsen in de toeleverende industrie erbij optelt.

Ontwikkelaars ondersteunen actie

Het Bouw- en Huuralarm op Het Plein krijgt spontaan bijval van Nico Rietdijk, directeur van de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers. 'Het kabinet bezuinigt dit land stuk', zegt Rietdijk voor de camera's. 'Als de verhuurdersheffing doorgaat, kunnen we er komend jaar 100.000 werklozen bijrekenen.'

Reactie Eerste Kamerleden

Eerste Kamerleden Peter Essers, Koos Schouwenaar, Greetje de Vries-Leggedoor en Guusje ter Horst komen op Het Plein luisteren naar de verhalen van huurders en bouwvakkers en de argumenten van de Woonbond en FNV Bouw voor een alternatief voor de verhuurdersheffing. 'Uw geluid is niet aan dovemansoren gericht', zegt CDA-senator Peter Essers. 'Wij hebben minister Blok gisteren in het debat zeer kritische vragen gesteld over de verhuurdersheffing. De woningmarkt is nu dermate slecht geworden dat je je wel moet afvragen: kan de woningmarkt de verhuurdersheffing wel hebben.'

Ook werkeloosheid kost geld

Koos Schouwenaar (VVD) benadrukt dat investeringen nodig blijven. En Greetje de Vries-Leggedoor (CDA) wijst er op dat ook zij merkt dat er steeds meer bouwbedrijven failliet gaan: 'Maar ook werkeloosheid moet betaald worden door de overheid, dus daar zullen we de minister op wijzen.' PvdA-senator Guusje ter Horst wil dat de minister goed nadenkt over 'op welke manier hij het geld uit de sector gaat halen'. Zij voelt er veel voor om 'de sector te stimuleren in plaats van af te romen.'

Wijsheid

Paulus Janssen (Tweede Kamerlid voor de SP) die spreekt namens SP-senator Bob Ruers, wijst er op dat veel partijen weliswaar in de Tweede Kamer voor de verhuurdersheffing hebben gestemd, maar in de Eerste Kamer 'de handen vrij hebben om naar eigen goeddunken te oordelen.' Woonbonddirecteur Ronald Paping, wenst de senatoren daarbij 'veel wijsheid toe' en vraagt hen het aangedragen alternatief van investeringen goed voor het voetlicht te brengen. Wat de Woonbond en FNV Bouw betreft lieten de Eerste Kamerleden vandaag 'hoopgevende geluiden' horen. Het is te hopen dat die geluiden doorklinken in de stemmingen vanavond.

belangenbehartiging
betaalbaarheid
Eerste Kamer
kabinetsbeleid
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen