Woonbond en HA starten meldpunten over Donnerpunten

31 januari 2012

De Nederlandse Woonbond en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) starten geen bodemprocedure tegen de verhoging van maximale huren in schaarstegebieden. Zij kiezen voor de inzet van andere instrumenten om de stijging van de huren in schaarstegebieden tegen te houden. Dit omdat de Tweede Kamer er voor kiest de maatregel in stand te houden.

Huurverhoging

De Tweede Kamer is vorige week akkoord gegaan met het verhogen van de maximumhuren in schaarstegebieden. Een motie van Kamerlid  Monasch (gesteund door PVDA, SP, GroenLinks, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren) om deze kabinetsmaatregel in te trekken werd door de Tweede Kamer verworpen. Een meerderheid, bestaande uit VVD, CDA, PVV, D66 en SGP stemde tegen de motie en zorgde er daarmee voor dat de huurmaatregel in stand blijft.

Door deze expliciete steun van de Tweede Kamer zien de Woonbond en de HA geen heil meer in een bodemprocedure. Als deze wordt gewonnen, dan zal een Kamermeerderheid er door snelle reparatiewetgeving voor zorgen dat de extra woningwaarderingspunten blijven bestaan.  ‘Uiteraard zetten wij de strijd wel door, maar met andere instrumenten. We zetten in op lokale onderhandelingen en vanzelfsprekend brengen we de problemen en misstanden in kaart die zich onherroepelijk gaan voordoen’, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. Frans Ligtvoet van de HA wijst erop dat zowel de Woonbond met een meldpunt komt, als de HA. ‘De Woonbond start een meldpunt voor huurdersorganisaties, en de HA een meldpunt voor individuele huurders.’

Woonbond en HA verloren eerder gedeeltelijk een kort geding dat zij tegen de staat hadden aangespannen om het verhogen van de maximumhuren in schaarstegebieden met 15 of 25 punten tegen te houden. Volgens de kortgedingrechter was het aan het parlement om te bepalen welke behandelingsprocedure nodig is en hoe de waarborgen voor huurders bij de WOZ voldoende geregeld kunnen worden. Doordat de bespreking in het parlement ten tweede male uiterst teleurstellend is verlopen, hebben Woonbond en HA er geen behoefte aan om de parlementaire besluitvorming juridisch aan te vechten met een bodemprocedure

Strijd tegen extreme huurverhogingen gaat door

Doordat verhuurders in schaarstegebieden de huurprijs van vrij komende huurwoningen sterk op kunnen trekken, worden die onbetaalbaar, zowel voor starters als voor huurders die willen verhuizen. De doorstroming op de huurmarkt loopt daardoor sterk terug. De Woonbond roept lokale huurdersorganisaties in die schaarstegebieden op om hun adviesrecht maximaal te benutten en zo extreme huurstijgingen tegen te houden. De HA wil verhuurders in het Amsterdamse houden aan de afspraken van ‘Bouwen aan de stad II’. Voorzitter Frans Ligtvoet: ‘De Amsterdamse verhuurders zijn nog niet van ons af. En ook zullen wij individuele huurders ondersteunen, als het nodig is ook met juridisch procedures.’

Twee nieuwe meldpunten

Om problemen en misstanden die het gevolg zijn van het optrekken van de wettelijke maximumhuren in schaarstegebieden in kaart te brengen, worden er twee meldpunten in het leven geroepen, één voor huurdersorganisaties en één voor individuele huurders.

belangenbehartiging
betaalbaarheid
puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen