Persbericht

Woonbond gaat wooncoöperaties stimuleren

21 juni 2014

De Woonbond gaat wonen in zelfbeheer, onder meer in de vorm van wooncoöperaties, actief bevorderen. De bond gaat huurders ondersteunen in het opzetten van zelfbeheerprojecten en wooncoöperaties en het Woonbond Kennis- en Advies Centrum (WKA) start hiertoe een pilot. Dat maakte Woonbonddirecteur Ronald Paping vandaag bekend op een symposium van de bond over wonen in zelfbeheer.

Uit de parlementaire enquête Woningcorporaties blijkt dat de huurders uit beeld geraakt zijn bij de corporaties. Dit heeft geleid tot prestigeprojecten, oneigenlijke uitgaven, verspilling en soms zelfs fraude; allemaal ten koste van de huurders. Tijdens de enquête is door enkele deskundigen (onderzoeker Jan van der Schaar en voormalig Woonbroncommissaris André Thomsen) aangegeven dat zelfbeheer door huurders een goed alternatief kan zijn.

Momenteel worden op grote schaal corporatiewoningen verkocht aan particuliere beleggers. Bij Vestia en het Wooninvesteringsfonds gaat het om gezamenlijk 10.000 sociale huurwoningen die worden geveild. De Woonbond is tegen deze verkoop en vindt dat huurders in de gelegenheid moeten worden gesteld om de woningen zelf te verwerven door complexen aan te kopen in coöperatief verband. De Woonbond wil de zeggenschap van huurders versterken. Dat kan door meer rechten te geven aan huurders en huurdersorganisaties, maar ook door vormen van zelfbeheer. Door het mogelijk te maken om collectief woningen te beheren door middel van wooncoöperaties kunnen huurders de zeggenschap in eigen hand nemen. Bijkomend voordeel is dat door besparingen in beheer en onderhoud de woonlasten omlaag gaan.

De Woonbond zet dan ook in op politieke maatregelen die het makkelijker maken om wooncoöperaties te starten. Bij verkoop moeten bewoners een reële kans krijgen om een coöperatie op te richten, en met succes hun complex over te nemen van hun verhuurder. In de Wet overleg huurders verhuurder (WOHV) moeten huurdersorganisaties en bewonerscommissies adviesrecht krijgen over het tot stand brengen van wooncoöperaties. Tenslotte moeten er goede financieringsmogelijkheden komen om huurders in de gelegenheid te stellen om een wooncoöperatie op te richten.

Uit de reacties van minister Stef Blok (via een videoboodschap) en Eerste Kamerlid Adri Duivesteijn op het symposium blijkt dat de wensen van de Woonbond op draagvlak kunnen rekenen. Blok kondigde aan dat er binnenkort een brief naar de Tweede Kamer gestuurd zal worden over wonen in zelfbeheer. Op basis van de omvang van coöperaties in andere West-Europese landen verwacht de Woonbond dat honderdduizenden woningen door huurders zelf beheerd gaan worden.

zeggenschap
zelfbeheer

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen