Woonbond: gesubsidieerde rechtsbijstand huurders behouden

13 november 2013

In een brief aan de Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft de Woonbond gepleit voor behoud van de gesubsidieerde rechtsbijstand voor huurders.

Hamer van rechter

De Kamercommissie bespreekt donderdag 14 november het voorstel van staatssecretaris Teeven om deze vorm van rechtsbijstand af te schaffen. Hierdoor zal volgens de Woonbond de toegang voor huurders tot het recht aanzienlijk verslechteren.

Beperkingen huurcommissie

Het overgrote deel van de huurgeschillen komt op dit moment niet voor de rechtbank, maar wordt door de huurcommissie afgehandeld. De huurcommissie kent echter aanzienlijke beperkingen, waardoor de gang naar de rechtbank in een aantal situaties onvermijdelijk is. De huurcommissie kan slechts uitspraken doen over huurprijsgeschillen. Overige huurgeschillen vallen niet onder haar bevoegdheid.

Afdwingen dat uitspraak huurcommissie wordt uitgevoerd

Bovendien is de uitspraak van de huurcommissie alleen voor de rechter afdwingbaar. Hierdoor komt regelmatig de situatie voor dat een huurder een geschil voor de huurcommissie wint, waarna de verhuurder de uitspraak niet uitvoert. De huurder moet dan toch naar de rechter om de huurcommissie-uitspraak af te dwingen. Beperken van de gesubsidieerde rechtsbijstand zal tot gevolg hebben dat verhuurders vaker een uitspraak van de huurcommissie naast zich neerleggen.

Huurcommissie niet voor geliberaliseerde sector

Ten slotte is de huurcommissie slechts bevoegd uitspraak te doen over gereguleerde huurcontracten. De huurders in de geliberaliseerde sector kunnen hun recht slechts via de rechtbank halen. Door de recente maatregelen op de huurmarkt komen er steeds meer huurders met een laag inkomen in de geliberaliseerde sector. Zij kunnen niet naar de laagdrempelige huurcommissie.

Ontruiming

Procedures waarbij de verhuurder beëindiging van het contract en ontruiming verzoekt, en dat is het merendeel, gaan rechtstreeks naar de rechtbank. In deze zaken is de huurder de gedaagde partij en heeft dus niet de keuze om de rechtsgang niet te maken. Elke huurder moet de mogelijkheid hebben om zich te verweren als beëindiging van zijn huurcontract en ontruiming van zijn woning wordt gevorderd. Daarvoor is gesubsidieerde rechtsbijstand onontbeerlijk.

Geen geld voor verzekering

In zijn voorstel wekt Teeven de indruk dat huurders geen gesubsidieerde rechtsbijstand nodig hebben, omdat zij zich ook voor rechtsbijstand kunnen verzekeren. De Woonbond wijst er in zijn brief op dat 725.000 huurders, 28 procent van alle huurders, op dit moment na aftrek van hun woonlasten onder de armoedegrens leven. Zij kunnen een lastenverzwaring, hoe klein ook, niet meer opbrengen. Een rechtsbijstandsverzekering kost al snel € 150,- per jaar.

Slachtoffers van huisjesmelkers

De staatssecretaris maakt in zijn voorstel een uitzondering voor “slachtoffers van huisjesmelkers”. De Woonbond is het ermee eens dat deze groep de grootst mogelijke rechtsbescherming verdient, maar het is onduidelijk welke zaken (en welke verhuurders) Teeven hiermee bedoelt.

huurcommissie
huurrecht
rechtszaak

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen