Woonbond ondertekent Nationale Woonagenda

23 mei 2018

Woonbondvoorzitter Ton Selten tekende vandaag namens de Woonbond de Nationale Woonagenda. Met de Woonagenda committeren diverse partijen zich aan het oplossen van grote problemen op de woningmarkt, zoals het aanpakken van de woningnood en de problemen met betaalbaarheid van het huren.

Selten: ‘Huurders hebben de afgelopen jaren flinke huurverhogingen voor hun kiezen gekregen. Zowel in de sociale sector als in de vrije sector, de zogenaamde middenhuur, zijn de huurprijzen voor veel huurders eigenlijk niet te betalen. De Woonbond vindt dat we niet meer moeten spreken over huurverhogingen, maar over huurverlagingen. De Nationale Woonagenda kan alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen dat helder voor ogen hebben.‘

‘Rijk moet ook leveren’

Selten: ‘De sector wordt overvraagd met oplossingen voor allerlei grote maatschappelijke vraagstukken zoals betaalbaarheid van het huren, het aanpakken van het tekort aan huurwoningen en verduurzaming van huurwoningen. Tegelijkertijd wordt de sector extra belast. Huurders van sociale huurwoningen hebben de afgelopen jaren de verhuurderheffing opgebracht in de vorm van huurverhogingen boven inflatie. Die druk loopt, ook door nieuwe belastingmaatregelen, nog verder op. Hier moet echt verandering in komen’.

Huurakkoord

De Woonbond gaat de komende maanden met verhuurderskoepels Aedes, IVBN en Vastgoed Belang in overleg om een akkoord te sluiten over de betaalbaarheid van het huren.

betaalbaarheid
kabinetsbeleid
woningmarkt

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Belangenbehartiger

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders. We staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties.  Wat hebben we de afgelopen jaren voor u bereikt?

Successen

Kennisexpert

Een goed geïnformeerde huurder krijgt meer voor elkaar! De Woonbond heeft tientallen brochures over de rechten van huurders en huurdersorganisaties. U bestelt ze in onze webwinkel. 

webwinkel
Word nu lid en profiteer van alle voordelen