Woonbond pleit voor aanpassing huurmarktwet

1 maart 2016

De Woonbond heeft bij de Eerste Kamer gepleit voor aanpassing van de Wet Doorstroming Huurmarkt. De Kamer behandelt de wet nog deze maand.

Eurohuisjes en stapel euromunten

In een brief aan de Eerste Kamer heeft de Woonbond de bezwaren tegen de wet nog eens op een rij gezet. De wet laat huren te hoog stijgen, zorgt voor ongelijke behandeling van huurders en geeft huisjesmelkers ruim baan om met tijdelijke huurcontracten te werken.

Te hoge huurstijging in 2016

In het Sociaal Huurakkoord van corporatiekoepel Aedes en de Woonbond is afgesproken om de huurstijging vanaf 2016 te matigen. Minister Blok wil dit pas in 2017 invoeren en de huursom (de totale huuropbrengst van een verhuurder) in 2016 maximaal 1,8% boven inflatie laten stijgen. Terwijl in het Huurakkoord een maximale stijging van 1% boven inflatie was afgesproken. De Woonbond wijst erop dat de betaalbaarheid van huren al onder druk staat. ‘Een jaar wachten met huurmatiging is onverantwoord’, aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping. De Woonbond stelt daarom voor ook in 2016 de huurstijging tot maximaal 1% boven inflatie te beperken.

Ongelijke behandeling huurders

De Woonbond is het er niet mee eens dat de huurmatiging niet gaat gelden voor de 400.000 huurders die in een sociale huurwoning wonen van een commerciële verhuurder. Uit eigen onderzoek van de Woonbond blijkt dat de huur voor deze huurders vaak al veel hoger is dan bij corporatiehuurders, terwijl de kwaliteit van de woningen minder is. Zij betalen dus meer huur voor minder kwaliteit. Dat wordt met de huidige plannen alleen maar erger.

Tijdelijke contracten

De Woonbond is ook ontevreden over het voorstel voor meer tijdelijke huurcontracten. Paping: ‘Het principe van een huurcontract voor onbepaalde tijd is een groot goed, dat bijdraagt aan de woonzekerheid van mensen.’ Dit dreigt te verdwijnen door de invoering van tijdelijke contracten tot twee jaar voor zelfstandige woningen en tot vijf jaar voor onzelfstandige woningen. De wet biedt particuliere verhuurders de ruimte om dit contract aan iedereen aan te bieden. Corporaties mogen dit contract alleen aan bepaalde doelgroepen aanbieden. Paping: ‘Wij voorspellen dat deze lacune in de wet vooral door huisjesmelkers zal worden gebruikt om uitsluitend met tijdelijke contracten te werken.’

commerciële verhuur
Eerste Kamer
huurverhoging 2016
jaarlijkse huurverhoging
tijdelijke verhuur

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen