Persbericht

Woonbond: stop stapelen tijdelijke huurcontracten

5 juli 2021

De Woonbond roept de Eerste Kamer op om de verruiming van de tijdelijke huurcontracten uit te stellen. Het wetsvoorstel dat morgen door de Eerste Kamer wordt besproken zorgt ervoor dat huurders in de toekomst nog vaker tegen een tijdelijk huurcontract aanlopen. Bovendien is het besluit tot het verruimen van de de tijdelijke huurcontracten onzorgvuldig tot stand gekomen. Bij invoering van de huidige tijdelijke contracten is afgesproken dat er een evaluatie zou zijn van de betreffende wet (de Wet Doorstroming Huurmarkt 2015). Die evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden in de Tweede Kamer.

De verruiming maakt het mogelijk tijdelijke contracten van maximaal drie jaar aan te bieden in plaats van maximaal twee. Binnen die periode kan een tijdelijk contract tijdelijk verlengd worden. In plaats van een vast contract, kunnen huurders binnen een termijn van drie jaar dus nogmaals een tijdelijk contract aangeboden krijgen. Zo lang beide contracten in totaal binnen een periode van drie jaar vallen.De kans op een vast contract in de commerciële huursector raakt voor huurders zo nog verder uit het zicht door deze stapeling van tijdelijke contracten. Volgens de Woonbond is het nodig de inzet van tijdelijke contracten te beperken. 

Bovendien maakt de wetswijziging het mogelijk dat huurders een minimale periode vastzitten aan een tijdelijk huurcontract. Dat belemmert huurders in het vinden van andere woonruimte, terwijl ze aan het eind van het contract wel gewoon weer op straat staan.

De Woonbond ziet dat tijdelijke huurcontracten vaste verdringen waardoor steeds meer huurders in onzekerheid wonen. De tijdelijke contracten verslechteren de positie van huurders. Ze zijn minder snel geneigd om hun recht te halen bij te hoge huurprijzen of achterstallig onderhoud. De inzet van tijdelijke contracten moet volgens de bond worden teruggedrongen.
In een brief aan de Eerste Kamer wijst de Woonbond er tevens op dat het besluit van de Tweede Kamer erg onzorgvuldig was. Bij invoering van de tijdelijke huurcontracten is afgesproken dat de wet geëvalueerd zou worden en die evaluatie door de Tweede kamer zou worden behandeld. Die evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Om dan toch al voor een verruiming te kiezen is erg onzorgvuldig. Helemaal omdat de wet raakt aan woonzekerheid en het recht op een dak boven het hoofd. 

De Woonbond roept de Eerste Kamer op om minister Ollongren te verzoeken de invoering van het wetsartikel over de tijdelijke contracten uit te stellen tot na de behandeling van de evaluatie van de wet Doorstroming Huurmarkt 2015.
 

tijdelijke verhuur

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen