Persbericht

Woonbond tegen overboord gooien puntenstelsel

4 mei 2015

De Woonbond is fel tegen het overboord gooien van het puntenstelsel dat de maximum huurprijs bepaalt. Op verzoek van minister Blok berekende het Economisch instituut voor de Bouw (EIB)) het effect van het afschaffen van het puntensysteem voor tot huurwoningen omgebouwde lege kantoorpanden.

Dit betekent niet alleen een ernstige aantasting van de huurbescherming, nu blijkt dat het ook amper extra woningen oplevert.
Er is ook gekeken naar de effecten van het niet laten gelden van de verhuurdersheffing voor dit type woningen. De voorstellen komen uit een motie van de Tweede Kamerfracties van de PvdA en de VVD en werden door andere Kamerfracties met scepsis beoordeeld. De maatregelen leveren hooguit 550 woningen per jaar op, waarvan een belangrijk deel komt doordat er geen verhuurdersheffing over deze woningen wordt betaald. De Woonbond is voorstander van het ombouwen van kantoorpanden tot huurwoningen, maar dat kan prima zonder het puntenstelsel voor deze groep huurders overboord te gooien. ‘Dit levert amper extra woningen op en legt een bom onder de huurbescherming.’ Stelt Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond.

‘Op deze manier komen mensen noodgedwongen in een snel omgebouwde woning terecht, zonder dat de prijs-kwaliteit verhouding wettelijk gewaarborgd is,’ aldus Paping. ‘Woningzoekenden die de woningen in omgebouwde kantoorpanden gaan huren zijn gewoon huurders, en horen dezelfde rechten te hebben als andere huurders. Het is absurd om deze groep niet dezelfde wettelijke bescherming tegen gigantische huurprijzen te geven.’ Volgens de Woonbond toont het rapport aan dat het uitsluiten van deze woningen van het puntensysteem, vrijwel niets oplevert.

Wel helpt een vrijstelling voor de verhuurdersheffing, als die niet leidt tot een hogere heffing op andere huurwoningen. De woonbond is voor het afschaffen van de verhuurdersheffing, en het invoeren van een investeringsplicht voor verhuurders. Paping: ‘In plaats van een heffing te betalen aan het Rijk, moeten verhuurders dan betaalbare huurwoningen bouwen. Dat zet pas echt zoden aan de dijk.’

leegstand
puntenstelsel

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen