Woonbond voert actie tegen verhuurdersheffing

3 september 2013

De Woonbond is een actie gestart tegen de verhuurdersheffing van 1,7 miljard, waarover minister Blok en Aedes vorige week vrijdag een akkoord bereikten. De Woonbond roept de corporatiesector op om tegen het akkoord te stemmen op het Aedescongres van 3 oktober. In een brief heeft de Woonbond zijn lidorganisaties gevraagd dit aan de orde te stellen in het overleg met hun verhuurder.

www.actiehuuralarm.nl
Logo van de Actie Huuralarm van de Woonbond

De Woonbond vindt het onacceptabel dat Blok en Aedes over de hoofden van de huurders heen een akkoord hebben gesloten, waarvan huurders de dupe worden door forse extra huurverhogingen.

Op geen enkele manier is de Woonbond betrokken geweest bij de onderhandelingen die als uitkomst hebben dat de corporatiesector haar verzet staakt tegen de verhuurdersheffing. In ruil daarvoor mogen zij zich in de toekomst bezig blijven houden met commerciële activiteiten en krijgen zij via het Energieakkoord 400 miljoen om te investeren in energiebesparing. Aedes legt het akkoord de komende weken voor aan zijn achterban.

In de brief aan de lidorganisaties schrijft Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Wij vinden de deal onacceptabel. Aedes en de minister maken afspraken over de ruggen van huurders, want uiteindelijk betalen zij de rekening. Om de verhuurdersheffing te betalen trekken de verhuurders de huren fors op en bezuinigen zij op onderhoud en dienstverlening. De Woonbond vindt het onfatsoenlijk dat afspraken zijn gemaakt zonder de huurders daarbij te betrekken. Terwijl het om de portemonnee van de huurders gaat. ‘ De Woonbond roept daarom alle lidorganisaties op om de deal aan de orde te stellen in het overleg met de verhuurder. De Overlegwet geeft hen het recht om zelf een onderwerp op de agenda te zetten en om ongevraagd advies uit te brengen.

Zorgen over betaalbaarheid

De Woonbond maakt zich grote zorgen over de betaalbaarheid van het wonen. Paping: ‘De huurverhogingen bedroegen dit jaar 4 tot 6,5 procent, veel meer dan de inflatie. Steeds meer zittende huurders raken in de financiële problemen en starters worden geconfronteerd met torenhoge aanvangshuren. De betaalbaarheid komt met deze afspraken nog verder onder druk te staan. Investeringen zijn nog steeds vrijwel onmogelijk, zodat woningzoekenden langer op een woning moeten wachten. Voor de Woonbond alle reden om ons te blijven verzetten tegen de desastreuse verhuurdersheffing.’

Salland Wonen

Als een van de eerste heeft huurdersvereniging SallandWonen gereageerd. De huurdersvereniging wil dat woningcorporatie SallandWonen in Raalte het lidmaatschap van Aedes opzegt. De huurdersvereniging vindt dat de woningcorporatie daarmee afstand moet nemen van een akkoord tussen Aedes en minister Blok van Wonen. ‘Het akkoord legt de gevolgen van de crisis bij de huurders neer en de huurders moeten betalen voor de graaicultuur onder corporatiebobo's en jammerlijke mislukkingen’, schrijft de huurdersvereniging in een persbericht.

PvdA-werkgroep

Ook de Werkgroep Huurders van de PvdA roept de corporaties op om niet in te stemmen met de afspraken die Aedes heeft gemaakt met het kabinet, maar erop aan te dringen dat er afspraken komen waar ook de Woonbond namens de huurders bij betrokken is. Voorzitter Anita Engbers van de Werkgroep: ‘In steeds meer gemeenten is het inmiddels een goede gewoonte om de huurdersorganisaties te betrekken bij de afspraken tussen de lokale overheid en de woningcorporatie. Het is een slechte zaak, dat de regering van deze praktijk afwijkt en over de hoofden van huurders heen beslist. Per saldo zijn het immers de huurders die voor de plannen moeten betalen.’

VTW

De VTW (Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties) heeft laten weten ‘gemengde gevoelens’ te hebben over het akkoord.’ De VTW is altijd tegen een verhuurdersheffing geweest, net als Aedes trouwens, en nu komt die heffing er ineens toch. Feitelijk heeft Aedes maar weinig binnengehaald voor de sector. De verhouding tussen 1,7 miljard aan heffing en de binnengehaalde punten is scheef.’ Ook betreurt de VTW het ‘dat de Woonbond en de VTW niet betrokken zijn bij de totstandkoming van de dit akkoord.’ Paping ziet dit als steun voor de Woonbondactie. ‘Huurdersorganisaties kunnen dit natuurlijk versterken door een brief naar te sturen naar de toezichthouders van hun corporatie.’

actie
Aedes
belangenbehartiging
verhuurdersheffing

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen