Persbericht

Woonbond waarschuwt voor hogere huren en draaideurwoningen

2 februari 2016

De Woonbond luidt, samen met huurdersorganisaties, de noodklok over de plannen van minister Blok voor hogere huurstijgingen en invoering van eenjarige huurcontracten. Blok wijkt met zijn plannen in negatieve zin af van het Sociaal Huurakkoord dat de Woonbond en corporatiekoepel Aedes sloten. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de plannen van Blok.

‘Met de keuze voor hogere huurstijgingen en voor draaideurcontracten waarmee huurders na een jaar zonder reden op straat kunnen worden gezet stapelt Blok de problemen op voor huurders en woningzoekenden,’ stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping. ‘Na de gigantische huurstijging van de afgelopen drie jaar, dreigen huurders opnieuw keihard benadeeld te worden. De Kamer moet hier een stokje voor steken.’

Sociaal Huurakkoord

Blok wijkt met de plannen af van het Sociaal Huurakkoord, waarin juist gekozen werd voor het matigen van de huurstijging. Sociale verhuurders kunnen de huren gemiddeld maximaal 1 % boven inflatie laten stijgen. Blok wijkt hier van af door forse extra huurverhoging toe te staan voor commerciële aanbieders en doordat middeninkomens een extra huurverhoging van 4% boven inflatie krijgen. De Woonbond wil vasthouden aan het Sociaal Huurakkoord. Dat betekent in 2016 invoering van een maximum stijging van de huursom van 1% boven inflatie, zónder allerlei uitzonderingen.

Meer huur voor minder huis

Sociale huurders bij commerciële aanbieders betalen al veel meer huur voor minder kwaliteit. Gemiddeld betalen huurders van een sociale huurwoning € 54,- meer voor een woning die kwalitatief € 56,- minder waard is. Een ‘meer-voor-minder-gat’ van € 110,-. Minister Blok wil commerciële verhuurders van sociale huurwoningen extra ruimte geven om de huren te verhogen, waardoor deze scheve verhouding nog verder oploopt. De huren kunnen voor deze huurders jaarlijks met 2,5% boven inflatie stijgen, in plaats van 1%. De Woonbond bundelde de oproepen van huurders aan Blok en de Tweede Kamer tegen deze extra huurverhoging.

Huurboete voor middeninkomens

Middeninkomens krijgen als het aan Blok ligt een extra huurverhoging van 4%. Onder het mom ‘scheefwoners’ aan te pakken vergroot minister Blok de ruimte om huren te verhogen bij huurders met een inkomen boven de € 39.000,-. Hierbij wordt niet gekeken hoe hoog de huur is die deze huishoudens betalen. Huurders met een inkomen net boven modaal, maar al een forse huurprijs, worden klakkeloos als scheefwoner aangemerkt. Paping: ‘Blok kiest voor de botte bijl, zonder rekening te houden met wat een huishouden kan betalen en hoe hoog de huren al zijn. Bovendien wordt er helemaal niet gekeken naar de honderdduizenden huurders voor wie de huur te hoog is voor het inkomen.’

Draaideurcontracten

Blok stuurt ook aan op meer tijdelijke verhuur. Als het aan de minister ligt kunnen verhuurders makkelijk eenjarige contracten inzetten. Voor huurders betekent dit grote onzekerheid over hun woonsituatie. Bovendien wordt het voor huurders moeilijker om hun recht te halen wanneer de huur te hoog is of de woning slecht wordt onderhouden. De verhuurder kan een huurder na een jaar immers zonder geldige reden op straat zetten.

‘Als het aan Blok ligt blijven huurders de hoofdprijs betalen en leveren ze flink in op hun rechten. De Kamer kan dit niet laten gebeuren,’ aldus Paping. ‘Met het Sociaal Huurakkoord ligt er een breed gedragen en afgewogen compromis tussen Aedes en Woonbond. We roepen de Kamer op om dit compromis niet uit te kleden ten nadele van huurders.’ 

aanvangshuur
Aedes
commerciële verhuur
sociaal huurakkoord
Tweede Kamer
woningcorporatie

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen