Persbericht

Woonbond wijst op verborgen koopkrachtverlies huurders

16 september 2014

De Woonbond is blij dat er niet bezuinigd wordt op de huurtoeslag, maar waarschuwt ook voor koopkrachtverlies van huurders.

‘Dat er niet gekort wordt op de huurtoeslag is een lichtpuntje, daar hebben we ook hard voor gestreden,’ aldus Ronald Paping, directeur van de Nederlandse Woonbond in reactie op de miljoenennota. ‘Maar huurders gaan opnieuw in koopkracht achteruit. Dat blijft grotendeels onzichtbaar omdat huurders en kopers op één hoop worden gegooid in de koopkrachtberekeningen.’

Omdat in de koopkrachtoverzichten geen onderscheid wordt gemaakt tussen huurders en kopers, blijft het koopkrachtverlies door de huurstijgingen buiten beeld. Het Nibud houdt in haar koopkrachtberekeningen wel rekening met de koopkrachteffecten van huurstijgingen. Daaruit blijkt dat de koopkracht van vrijwel alle huurders daalt. Paping: ‘Deze nadelige effecten worden nu onder het tapijt geveegd.’ Vanwege de aangekondigde verhoging van de verhuurdersheffing naar 1,335 miljard euro en de aanpassing van het Woningwaarderingsstelsel zullen de huurstijgingen opnieuw hoog zijn. Volgens de Woonbond moet er in 2015 geen hoge huurverhoging komen, omdat huurders de afgelopen jaren al onevenredig hard in hun koopkracht geraakt zijn door de hoge huurstijgingen.

De Woonbond is wel blij dat de voorgestelde bezuiniging op de huurtoeslag van tafel is. Paping: ‘Dat is goed nieuws. Korten op de huurtoeslag raakt de huurders met de laagste inkomens.’ Eerder had het kabinet een korting van 31 miljoen euro aangekondigd die nu niet doorgaat. De Woonbond was fel tegen het korten op de huurtoeslag.

betaalbaarheid
huurtoeslag

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen