Persbericht

Woonbond wil ingrijpen privacywaakhond CBP

26 april 2013

De Woonbond blijft strijden tegen de inkomensafhankelijke huurverhogingen, omdat deze de privacy van huurders schenden en willekeur veroorzaken. Bij het verstrekken van inkomensgegevens van huurders door de Belastingdienst gaat veel mis. Daarom doet de Woonbond een handhavingsverzoek aan het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), de nationale privacywaakhond, om de uitvoeringspraktijk van de wet te toetsen.

De Woonbond vindt de verstrekking van inkomensindicaties door de Belastingdienst een ‘onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens’ en verzoekt het CBP via een formeel handhavingsverzoek hier tegen op te treden. Bij inwilliging van het verzoek start het CBP een onderzoek naar de rechtmatigheid van de uitvoering van de wet.

Als het CBP het verzoek gegrond verklaart, kan het onder dreiging van een dwangsom de Belastingdienst dwingen te stoppen met het verstrekken van gegevens. Individuele huurders kunnen het verzoek van de Woonbond kracht bijzetten door via de Woonbond aan het CBP een signaal door te geven, wanneer zij vinden dat hun privacy aangetast is.

Meldpunt Huurverhoging

Vorige week heeft de Woonbond het Meldpunt Huurverhoging geopend. Huurders die geconfronteerd worden met inkomensafhankelijke huurverhogingen kunnen hier melden wat er volgens hen niet goed gaat. De meldingen stromen binnen. De meldingen over privacyschending zullen ter beschikking van het CBP worden gesteld.

Individuele meldingen over bijvoorbeeld schending van privacy en fouten in het huurverhogingsvoorstel kunnen ook aanleiding zijn voor juridische stappen. De Woonbond wil huurders hierbij ondersteunen in de vorm van enkele proefprocessen met inzet van zijn Juridisch Fonds. Begin april startte de Woonbond een voorlichtingscampagne over de bezwaarmogelijkheden bij het huurverhogingsvoorstel.

Adviesrecht huurdersorganisaties

Enkele verhuurders menen dat zij hun huurdersorganisatie niet om advies hoeven vragen bij de invoering van inkomensafhankelijk huurverhogingen. De Woonbond vindt de invoering van gluurverhogingen een wijziging van het huurprijsbeleid en ondersteunt huurdersorganisaties bij het claimen van hun adviesrecht bij het huurbeleid. Inmiddels loopt er een juridische procedure tegen een commerciële verhuurder.

inkomensafhankelijke huurverhoging
privacy

Persvoorlichter

Woonbond - afdeling communicatie
Contactformulier

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen