Persbericht

Woonbond: zorgen om verdeling lusten en lasten klimaatakkoord

10 juli 2018

Het voorstel voor het Klimaatakkoord is zojuist in Den Haag gepresenteerd. Doelen zijn om de uitstoot van CO2 met 49 procent te verlagen in 2030 en maar liefst 95 procent in 2050. De Woonbond staat hier achter, maar maakt zich wel zorgen over de verdeling van de lusten en de lasten van het klimaatbeleid. Zo moeten grote bedrijven niet buiten schot blijven terwijl huishoudens wel kosten maken voor de energietransitie. En bij de verduurzaming van de woningvoorraad moet er goed gekeken worden naar de woonlasten.

Woonlasten

Corporaties gaan voorop lopen in het verduurzamen van woningen. Dat betekent ook dat zij de aanloopkosten maken. ‘Die rekening mag niet worden doorgeschoven naar de huurders. Er moet dus wel extra investeringsruimte worden gecreëerd bij corporaties. Bijvoorbeeld door de verhuurderheffing, de belasting die corporaties betalen over de waarde van sociale huurwoningen, te schrappen,’ aldus Bastiaan van Perlo van de Woonbond. ‘‘Veel huurders kunnen de huur nu vaak al amper opbrengen. De woonlasten van huurders moeten omlaag. Dat kan door de energierekening omlaag te brengen en de huurverhoging bij renovatie te beperken.’’
 
Daarnaast is het voor de Woonbond belangrijk dat er voor huurders met lage inkomens en te hoge energierekeningen als gevolg van stijgende belasting op gas, een goede compensatieregeling komt zolang zij niet aan de beurt zijn voor woningverbetering. Met name huurders in de particuliere sector moeten vermoedelijk lang wachten aangezien er weinig prikkels zijn voor particuliere verhuurders om hun woningen te verbeteren.  Dit najaar wordt een compensatieregeling uitgewerkt, en dit is een belangrijke voorwaarde voor de Woonbond. Een andere voorwaarde is dat er zeggenschap van huurders en andere bewoners is gegarandeerd bij renovaties naar nul-op-de-meter of op andere wijze aardgasvrij maken van woningen. 
 
De Woonbond neemt deel aan de ‘klimaattafel gebouwde omgeving’ (met verder onder meer gemeenten, milieuorganisaties, woningcorporaties, energiebedrijven). De afspraken die aan de klimaattafel gemaakt zijn, werken de deelnemers het komend najaar uit in concrete plannen. Die concrete plannen tezamen vormen het Klimaatakkoord. In 2019 begint de uitvoering van de plannen.

energiebesparing
kabinetsbeleid

Persvoorlichter

Marcel Trip
06-30329497
uitsluitend voor journalisten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen