Woonbondsymposium: De kracht van de achterban

3 april 2017

Hoe betrek je als huurdersorganisatie op een goede manier de achterban bij je werk? Deze vraag stond afgelopen vrijdag centraal op het drukbezochte Woonbondsymposium ‘De kracht van de achterban’.

Woonbondsymposium De kracht van de achterban
Woonbondonderzoeker Jurriën Schuurman geeft uitleg over de digitale achterbanraadpleging van de Woonbond, tijdens het symposium "De kracht van de achterban". Driebergen, 31 maart 2017.

Ruim 120 vertegenwoordigers van huurdersorganisaties waren op 31 maart naar Driebergen afgereisd om ideeën op te doen en ervaringen uit te wisselen over dit actuele en belangrijke thema. Het betrekken van de achterban zorgt bij menig huurdersorganisatie namelijk voor de nodige hoofdbrekens. En alle ideeën en tips om de band met je leden te versterken zijn dan ook welkom.

‘Botsingen creëren’

KNVB-adviseur Berend Rubingh trok een inspirerende vergelijking tussen huurdersorganisaties en sportverenigingen. Beide steunen in hoge mate op vrijwilligers, maar moeten wel aan steeds hogere eisen voldoen. Toch ziet hij de toekomst zonnig in want ‘verenigingen zijn de meest krachtige organisaties die er zijn. Maar we moeten er wel energie in steken.’ Hij noemde een aantal cruciale voorwaarden om als vereniging succesvol te zijn. Duidelijk en op een positieve manier met je leden communiceren, de doorstroming goed regelen, ‘botsingen creëren’ (ervoor zorgen dat je leden elkaar ontmoeten, bij voorkeur in een club- of buurthuis) en leden aan je binden, onder meer door ze mede-eigenaar te maken.

Vereniging op survival

Het verhaal van Marike Kuperus, schrijfster van het boek De vereniging op survival, sloot mooi aan op Rubinghs betoog. Ze schetste de cirkels van betrokkenheid bij een (huurders)vereniging, met het bestuur in het hart en daaromheen de actieve leden, dan de ‘klantleden’ en in de buitenste ring de sympathisanten. Om de leden in de buitenste ringen als het ware naar binnen te trekken is het van belang om zichtbaar te maken wie je bent en wat je doet, je klantleden ‘meerwaarde’ te bieden en om nieuwe en frisse participatievormen te bedenken. Verenigingen moeten zichzelf regelmatig opnieuw uitvinden.

Geschrokken van grote respons

Hennie Nagel van huurdersvereniging Patrimonium uit Veenendaal, André Plooij van huurdersvereniging Argos uit Pijnacker en Mart Swagemakers van Duwoners uit Amsterdam, vertelden hoe ze in hun vereniging de achterban bij hun werk betrekken. Als studentenclub maakt Duwoners daarbij op grote schaal gebruik van sociale media als Facebook en groepsapps. Nagel liet zien hoe succesvol in Veenendaal de digitale achterbanraadpleging is geweest. Van de 5000 aangeschreven huurders en woningzoekenden vulden maar liefst 2300 mensen de enquête in en gaven 1280 respondenten aan wel iets te willen doen in de huurdersvereniging. ‘Zoveel reacties, daar zijn we wel van geschrokken. In positieve zin dan’, zei Nagel. Allemaal benadrukten ze het belang van persoonlijk contact als je leden meer bij je werk wilt betrekken.

Workshops

’s Middags konden de deelnemers in twee masterclasses en vier workshops hun kennis verdiepen, suggesties opdoen en ervaringen uitwisselen. Bijvoorbeeld over de achterbanraadpleging, huurdersadviesgroepen en het huurdersparlement. Een van de workshops ging over het aantrekkelijker maken van ledenvergaderingen, zodat er meer mensen komen. Het regende tips, variërend van het uitnodigen van deskundigen zoals politie, brandweer, hoveniers of energiedeskundigen, tot aan het organiseren van borrels, bingo’s, pubquizen of de verkiezing van de huurder van het jaar. Zo heeft Huurdersvereniging De Stroken in Zoetermeer de plaatselijke middenstand, zoals de Action, de Jumbo en een restaurant, bereid gevonden om de bewonersbijeenkomsten te sponsoren met tegoedbonnen en gratis producten. En ze maken met succes gebruik van de ‘sociale stages’ die scholieren moeten lopen. Zo vangen ze twee vliegen in één klap: de scholieren doen klusjes voor De Stroken en hun ouders komen in contact met het werk van de huurdersorganisatie.

huurdersorganisatie +
huurderswerk

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen