Woonlab Utrecht bruist van de ideeën

8 december 2017

Woonlab Utrecht is een initiatief van CNV Jongeren om oplossingen te vinden voor knelpunten op de woningmarkt in Utrecht. Gisteravond presenteerden zij hun adviezen.

Woonlab Utrecht
Uitreiking van het 'Visieboek' aan secretaris Arian Boersma van de Stichting Utrechtse Woningcorporaties bij het slot-event van Woonlab Utrecht op 7 december.

Twee maanden lang brainstormden ruim dertig jongvolwassenen over vier woonthema’s. In een ‘Visieboek’ verzamelden zij de resultaten van hun denkwerk. De nadruk lag hierbij op de moeilijkheden van jongeren bij het vinden van woonruimte.

Medezeggenschap

Om jongvolwassenen (21 tot 35 jaar) meer te betrekken bij de inspraak, kan een digitaal platform worden opgezet. Daar komen jongeren eerder dan op een bewonersavond. Op het platform kunnen bewoners dan meebeslissen over de besteding van subsidies en gelden voor verbetering van de leefbaarheid van de buurt.

Betaalbaarheid

De betaalbaarheid van wonen in Utrecht moet verbeteren door het instellen van een ombudsman voor de middenhuur. Die houdt toezicht op de huren en kwaliteit. Er komen (hoge) boetes voor verhuurders die zich misdragen en een ‘woonvakbond’ zorgt voor versterking van de positie van huurders. Er komt een puntensysteem voor de vrije sector, waarbij naast oppervlakte ook kwaliteit en woonomgeving meetellen. Verhuurders die dure huren verlagen naar middenhuur, krijgen privileges van de gemeente bij het bouwen van nieuwe woningen. Verder kan gebruik worden gemaakt van blockchain en machine learning.

Beschikbaarheid

Jongeren zijn de grootste groep woningzoekers, maar krijgen minder dan de helft van de woningen toegewezen. Urgenten, lang ingeschrevenen en senioren verdringen de jongeren. Door meer loting kan er eerlijker worden verdeeld. Laat jongeren ook wonen in seniorencomplexen, dat bevordert tevens de sociale cohesie en zelfredzaamheid van ouderen. Corporaties moeten meer doen om doorstroming van sociale huur naar middenhuur te bevorderen.

Leefbaarheid

In Houten zijn goede ervaringen opgedaan met ‘De Cultuurmakelaar’. Deze versterkt lokale initiatieven om de sfeer en veiligheid/leefbaarheid te verbeteren. Stel in Utrecht ook vier van deze makelaars aan, geef ze budget en laat ze samenwerken met buurtbeheer.

Meer Woonlabs

De adviezen van Woonlab Utrecht zijn aangeboden aan mede-initiatiefnemer de Woonbond, de gemeente Utrecht, huurdersorganisaties en woningcorporaties. Het is de bedoeling ook in andere steden Woonlabs op te zetten.

jongeren

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen