Bij Woonpartners geen gluurverhoging

18 februari 2013

Woningcorporatie Woonpartners Midden-Holland gaat zijn huurders geen extra huurverhogingen opleggen gebaseerd op hun inkomen. Dat geldt voor alle huishoudens met een gezinsinkomen vanaf € 34.229,- . Woonpartners vindt dat er te veel haken en ogen zitten aan het nieuwe beleidsvoornemen van dit kabinet.

Stop de gluurverhoging
Stop de gluurverhoging

De Tweede Kamer heeft op donderdag 14 februari besloten dat corporaties maximaal 2 procent extra (bovenop inflatie) verhoging mogen doorvoeren voor huishoudens met een inkomen van € 34.229,- tot € 43.000,-. Voor huishoudens met een inkomen van meer dan € 43.000,- geldt een extra huurverhoging van 4 procent.

Directeur-bestuurder René Mascini ziet niets in het nieuwe beleid. Hij vindt dat de kwaliteit van de woning maatgevend moet zijn voor de hoogte van de huur en niet het inkomen. 'Het inkomensbeleid is de verantwoordelijkheid van de overheid. Verhuurders moeten geen verkapte belastingsmaatregelen uitvoeren. Het past niet om daar de Nederlandse corporaties voor te “gebruiken”, zegt hij in het AD. Woningcorporaties in dezelfde regio geven in dezelfde krant te kennen het eens te zijn met de kritiek van Mascini op de kabinetsmaatregelen. Zij hebben echter nog geen besluit genomen over het al dan niet doorvoeren van de inkomensafhankelijke huurverhogingen.

Kwaliteit maatgevend

In het huidige stelsel kunnen mensen met een lager inkomen vaak een beroep doen op de huurtoeslag. De hoogte van de huurtoeslag wordt vastgesteld door het Rijk en de bijdrage wordt uitbetaald door de Belastingsdienst. Mensen met een middeninkomen ontvangen geen huurtoeslag. Zij betalen daardoor nu al netto meer voor dezelfde woning dan mensen met een lager inkomen. 'En er zijn in ons werkgebied op dit moment geen redelijke alternatieven in de koopsector of in de vrije sector huurmarkt voor deze huurders.'

Problemen in de uitvoering

De directeur-bestuurder van Woonpartners voorziet bovendien veel problemen in de uitvoering. De inkomensafhankelijke huurverhoging is lastig uit te leggen aan huurders, de administratie is ongelooflijk tijdrovend en het is nu al duidelijk dat de regeling over twee jaar weer van de baan is. 'De regeling kost per saldo de woningcorporatie meer geld dan dat het aan extra huuropbrengsten zou kunnen opleveren.'

De toekomst

Woonpartners gaat ervan uit dat er in 2014 een voorstel wordt uitgewerkt voor huurbeleid op basis van de ‘huursombenadering’. Het is de bedoeling van minister Blok om deze regeling in 2015 in te voeren. Woonpartners is een groot voorstander van deze vorm van huurbeleid. Ook Aedes, de landelijke brancheorganisatie voor woningcorporaties, en de Woonbond pleiten voor de huursombenadering. Woningen die nu in verhouding tot de geboden kwaliteit te goedkoop zijn, krijgen meer huurverhoging dan woningen met een evenwichtiger prijs-kwaliteitverhouding. De belangrijkste vraag bij de huursombenadering is met welk percentage de woningcorporaties hun totale huurinkomsten (huursom) jaarlijks mogen optrekken. De Woonbond heeft er steeds op gehamerd 1 procent op inflatie ruim voldoende te vinden.

inkomensafhankelijke huurverhoging
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen