Woonstad Rotterdam haalt truc uit met huismeesterskosten

29 oktober 2013

Alle huurders van woningcorporatie Woonstad Rotterdam hebben de afgelopen maanden twee brieven ontvangen over een bijdrage aan de huismeester. Als minder dan 30 procent van de huurders daar bezwaar tegen maakt, zal vanaf januari volgend jaar € 2,- per maand in rekening worden gebracht via de servicekosten. Deze procedure om instemming van de huurders te krijgen voor de bijdrage in de huismeesterkosten is echter niet correct.

Binary Data Afrikaanderwijk in Rotterdam
Afrikaanderwijk in Rotterdam

Op deze manier schuift Woonstad de bewijslast op het bordje van de huurder en dat is niet volgens de wet. Na de eerste brief die aan het eind van de zomer bij huurders op de deurmat lag, hebben diverse bewonerscommissies en –verenigingen direct bezwaar gemaakt tegen deze handelwijze. Over het nieuwe beleid voor de maandelijkse extra bijdrage voor de huismeester, was namelijk niet met hen overlegd.

Bezwaren bewonerscommissies

De bewonerscommissies hebben moeite met het voorgestelde takenpakket van de huismeester. Soms gaat het om een wijkbeheerder die altijd al in de wijk rondliep maar die er geen nieuwe taken bij lijkt te krijgen. Ook hebben bewonerscommissies bezwaren geuit tegen de wijze van enquêteren van Woonstad om goedkeuring van huurders te krijgen.

Wie zwijgt stemt toe

De enquête was namelijk op basis van 'geen akkoord'. ‘Indien u niet akkoord gaat met het voorstel om de servicekosten met € 2,- per maand voor de diensten van de huismeester te verhogen, verzoek ik u vriendelijk de antwoordstrook volledig ingevuld, voor 21 september retour te zenden’, aldus de enquêtebrief aan de huurders van Woonstad.

Geen overleg met klantenraad

Woonstad gaf de bewonerscommissies als antwoord dat afhankelijk van de uitslag van de enquête nog overleg zou plaatsvinden. De brief is volgens Woonstad namelijk ‘een vorm van inspraakrecht’. Nu blijkt echter dat Woonstad in het geheel geen overleg heeft gevoerd. Niet alleen de bewonerscommissies maar ook de klantenraad van Woonstad is niet om advies gevraagd.

Beraden op bezwaar

Navraag door de Woonbond leert dat de klantenraad Woonstad tijdens de laatste vergadering ter verantwoording heeft geroepen, omdat zijn instemmingsrecht niet is gerespecteerd. Woonstad heeft aangegeven zich nog te beraden op de bezwaren en brieven over de huismeester.

Bezwaar maken bij kantonrechter

De uitslag van de enquête is echter al aan de huurders meegedeeld. In een buurt waar er meer dan 30 procent van de huurders had aangegeven bezwaar te hebben tegen de extra bijdrage, kregen de huurders te horen dat er dan voor hen geen huismeester zal zijn. Woonstad geeft huurders acht weken de tijd om een procedure te starten bij de kantonrechter als zij bezwaar hebben tegen het besluit.

Procedure onjuist

Volgens de Woonbond kan Woonstad dit beleid echter niet doorvoeren zolang de corporatie niet de juiste procedure heeft gevolgd. Woonstad moet kunnen aantonen dat 70 procent van de huurders geen bezwaar heeft tegen de extra bijdrage voor de huismeester. Dat minder dan 30 procent van de huurders heeft aangegeven 'niet akkoord' te gaan, is nog geen bewijs dat (meer dan) 70 procent het ermee eens is.

Overlegwet niet gevolgd

Daarnaast heeft Woonstad ook niet de juiste procedures gevolgd in het kader van de Overlegwet. Aangezien Woonstad de wet niet correct heeft toegepast is de Woonbond van mening dat de acht weken termijn die Woonstad heeft gesteld voor een procedure bij de kantonrechter, niet van toepassing is. De juristen van de Woonbond adviseren de huurders van Woonstad daarom voorlopig de extra bijdrage van € 2,- niet te betalen, totdat Woonstad heeft aangetoond dat 70 procent van de huurders het ermee eens is.

huurdersorganisatie
overlegwet
servicekosten
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen