WOZ-waarde gaat meetellen in woningwaardering

15 juli 2015

Het puntenstelsel waarmee de kwaliteit en de maximaal toegestane huur van sociale huurwoningen wordt bepaald verandert op 1 oktober. De WOZ-waarde van een woning gaat gemiddeld voor een kwart het aantal punten bepalen.

Huurprijs berekenen

Het Woningwaarderingsstelsel (WWS) is bedoeld om op een objectieve manier de kwaliteit van een huurwoning te ‘meten’. Aan het aantal punten dat de woning heeft, is een ‘maximaal toegestane’ huurprijs gekoppeld. Zowel sociale als commerciële verhuurders moeten zich hieraan houden als het gaat om hun sociale huurwoningen.

Bij het berekenen van het puntenaantal kijkt men onder andere naar de oppervlakte van de woning, het energielabel en de aanwezigheid van een balkon of tuin. De rubrieken woonvorm, woonomgeving, aftrekpunten en de rubriek schaarstepunten (extra punten voor woningen in schaarstegebieden) verdwijnen. Dit laatste lijkt beter nieuws dan het is, omdat de extra ruimte om hogere huren te vragen die gecreëerd is door de introductie van deze punten, versleuteld is in de prijs per punt. De punten die ooit ingevoerd zijn voor schaarstegebieden zijn nu dus uitgesmeerd over het hele land.De Woonbond heeft zich dan ook verzet tegen het nieuwe puntensysteem, omdat de oude schaarstepunten meegesmokkeld zijn in het nieuwe systeem, waar de WOZ-punten bovenop zijn gekomen. Voor alle punten die verdwijnen, komen er op basis van de WOZ-waarde punten bij. Deze WOZ-punten gaan gemiddeld voor 25 procent de maximale huurprijs uitmaken.

Hoe telt de WOZ mee?

De WOZ-waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en is een schatting van de verkoopwaarde van de woning. De WOZ-waarde wordt o.a. gebruikt om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting woningeigenaren moeten betalen. Voor het berekenen van de maximale huurprijs zal jaarlijks een correctie plaatsvinden op basis van de algemene ontwikkeling van de WOZ-waarde. De bedoeling is dat de gemiddelde maximale huren in Nederland niet omhoog zullen gaan, maar ook niet omlaag.

Er is gekozen voor een ingewikkelde methode waarbij de WOZ-waarde voor de helft meetelt op basis van de absolute waarde (het aantal euro’s) en voor de helft op basis van de WOZ-waarde per m2. Dit is gedaan om een ‘rem’ te zetten op de stijging van de maximale huur van betrekkelijk kleine woningen in regio’s waar de WOZ-waarde hoog is. Vervolgens moet er nog een correctie toegepast worden op de prijs per punt om ervoor te zorgen dat met het nieuwe aantal punten de gemiddelde maximale huur niet hoger wordt dan de bedoeling was. Aangezien huurders nu ook belanghebbenden zijn moeten gemeenten vanaf volgend jaar WOZ-beschikkingen ook naar huurders sturen.

Kans op huurverlaging

Alhoewel de gemiddelde maximale huurprijs gelijk blijft, kan er lokaal veel veranderen. Zo gaan de gemiddelde maximale huurprijzen in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam omhoog, maar in Utrecht en Amersfoort omlaag. Overal gaat de populariteit van een buurt een grote rol spelen. De maximale huur zal dus vaak veranderen. Als de maximaal toegestane huur van een woning onder de prijs zakt die huurders nu betalen, kunnen zij per 1 oktober huurverlaging aanvragen. Zo maken bijvoorbeeld huurders die nu al (bijna) de maximale huurprijs betalen en in een minder populaire wijk van de huidige schaarstegebieden wonen een reële kans op huurverlaging. 

puntenstelsel

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen