Ymere onder verscherpt toezicht

5 december 2012

Woningcorporatie Ymere uit Amsterdam (77.000 woningen) is door minister Blok van Wonen onder verscherpt toezicht geplaatst. Dat staat in de zogeheten ‘oordeelsbrief’ die Blok op 1 december aan de Amsterdamse corporatie heeft gestuurd.

Onder de loep genomen
Woning wordt onder de loep genomen.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) had dit de minister geadviseerd. Aanleiding zijn de jaarcijfers 2011. Ymere is financieel gezond, maar volgens het CFV zijn er diverse aandachtspunten voor de toekomst, zoals het het teruglopen van het volkshuisvestelijk vermogen in 2011, de leningenportefeuille, de omvang van de groepsmaatschappijen en de kwaliteit van de aangeleverde informatie.

Het verscherpt toezicht houdt onder meer in dat Ymere opnieuw meerjarenprognoses moet aanleveren volgens de normen en systematiek van het CFV. Ook moet Ymere in 2013 per kwartaal informatie verstrekken met betrekking tot de voortgang en het risicomanagement. Niet alleen Ymere staat onder verscherpt toezicht. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor grote corporaties als Portaal, Stadgenoot en De Key. De oordeelsbrieven van alle corporaties staan vermeld op de website van het ministerie van BZK. Tot vorig jaar werden ze nog gepubliceerd op de site van het Centraal Fonds.

Corporatie in perspectief

Op de website van het Centraal Fonds (www.cfv.nl) staat sinds 30 november wel de jaarlijkse bedrijfsvergelijking Corporatie in Perspectief 2012 (CiP). De CiP geeft inzicht in de belangrijkste volkshuisvestelijke en financiële gegevens van alle corporaties en is daarmee een nuttig instrument voor huurdersorganisaties. Met behulp van kengetallen valt een goed inzicht te krijgen in de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties en de bedrijfsvoering. Door vergelijking met onder meer landelijke cijfers is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen van een corporatie zich verhouden tot die van andere corporaties. De CiP is gebaseerd op de gegevens die de corporaties in het afgelopen jaar bij het CFV hebben aangeleverd. Het Centraal Fonds heeft aangekondigd na 2013 te stoppen met Corporatie in Perspectief. De Woonbond betreurt deze beslissing.

Jan van der Moolen weg bij CFV

Begin deze week maakte Jan van der Moolen bekend per 1 maart 2013 op te stappen als directeur van het Centraal Fonds. Van der Moolen is vanaf juni 1997 directeur geweest. Woonbonddirecteur Ronald Paping betreurt zijn vertrek. ‘We zullen de ervaring en passie van Jan van der Moolen in de volkshuisvesting missen. Wij kennen hem bij de Woonbond als iemand die ook altijd de belangen van de huurders op het netvlies heeft gehad.’ De taken van Van der Moolen zullen worden overgenomen door adjunct-directeur Daphne Braal-Verhoog. Het CFV staat aan de vooravond van een ombouw tot Financiële Autoriteit Woningcorporaties. Er komt een herziening van de Woningwet en in het verlengde daarvan een nieuwe organisatie. Het CFV werkt in aanloop daar naartoe al in 2013 aan verscherping van het financieel toezicht op corporaties.

CFV
woningcorporatie

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen