Zandvoortse huurders vinden betaalbaarheid en onderhoud het belangrijkst

29 december 2015

Het Huurdersplatform Zandvoort (HPZ) kan zijn inzet voor de onderhandelingen over de prestatieafspraken met de gemeente en woningcorporatie De Key goed onderbouwen. Ter voorbereiding heeft het Platform namelijk een enquête laten houden onder zijn achterban. Daaruit blijkt dat de betaalbaarheid en goed onderhoud de belangrijkste thema’s zijn voor huurders in Zandvoort.

Zandvoort strand
Zandvoort

Uit de enquête komt naar voren dat veel huurders klachten hebben over het binnenklimaat. Klachten over tocht komen het meest voor (55%), gevolgd door klachten over kou (46%), vocht (39%) en schimmel (33%). Bijna de helft (46%) van de huurders vindt de huur (te) hoog gezien de kwaliteit van de woning. En 76% vindt de huur (te) hoog ten opzichte van het inkomen.

Slecht energielabel

Uit cijfers van De Key blijkt dat bijna de helft (46%) van de woningen een ‘slecht’ energielabel heeft (E, F of G). Er is dus alle aanleiding om het onderhoud van de woningen aan te pakken in combinatie met het verbeteren van de energetische kwaliteit. Een handicap daarbij is dat het draagvlak voor woningverbetering in combinatie met een huurverhoging beperkt is. Huurders vinden dat ze al veel huur betalen gezien de huidige woningkwaliteit en hun inkomen. Er ligt daarmee een uitdaging voor De Key en het HPZ om een woningverbeteringsprogramma tot stand te brengen dat op brede steun kan rekenen.

Mooi initiatief

‘De uitkomsten zijn voor ons heel herkenbaar’, zegt Dini van der Werff-van der Mije, de voorzitter van het HPZ. ‘Maar met dit onderzoek van het Woonbond Kennis- en Adviescentrum hebben we nu iets in handen wat onze mening ook onderbouwt. De enquête heeft ons ook in gesprek gebracht met onze huurders. Mensen konden bij ons langskomen om geholpen te worden bij het invullen van de enquête. Dan hoor je details die je nog niet kende.’ ‘Mooi initiatief, deze enquête’, zegt Ronald Elenbaas, regiomanager van De Key Zandvoort. ‘Het is goed om te weten wat bewoners nu bezighoudt en hoe ze tegen zaken aankijken. Deze bevindingen betrekken we bij de gesprekken over de prestatieafspraken.’
In januari volgt een bewonersavond. Dini: ‘Uit de enquête blijkt dat er veel belangstelling voor de bewonersavond is. We verwachten daar meer dan honderd mensen.’ En ze merkt dat ook de politiek nieuwsgierig is naar de uitkomsten.

binnenmilieu
energielabel
huurdersorganisatie
WKA

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen