Zes hoogleraren TU Delft willen nieuw corporatiebeleid

21 oktober 2014

Onder het motto Wonen 6.0 hebben zes gerenommeerde hoogleraren van de TU Delft vandaag hun visie gelanceerd op een nieuw corporatiebeleid. Ze willen dat corporaties zich gaan concentreren op hun sociale kerntaken, slechts een beperkt aantal woningen in de marktsector verhuren, een onafhankelijke extern toezichthouder benoemen en het zelfbeheer van huurders bevorderen.

Toezicht op wonen

De hoogleraren Peter Boelhouwer, Marja Elsinga, Vincent Gruis, Hugo Priemus, Jan van der Schaar en André Thomsen haken daarmee in op het 30 oktober te verschijnen eindrapport van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties en het ontwikkelen van nieuwe wetgeving.

Onafhankelijk toezichthouder

Daarnaast pleiten de hoogleraren voor een sterke en onafhankelijke toezichthouder. Dat wijkt af van het voorstel van minister Blok, die het toezicht onder zijn ministerie wil brengen. De toezichthouder moet zelfstandig en onafhankelijk en op eigen gezag slagvaardig kunnen handelen. De taken van deze externe toezichthouder dienen naast het financiële toezicht ook de rechtmatigheid, het staatssteundossier en de governance te omvatten.

Zelfbeheer huurders bevorderen

Een derde belangrijke aanbeveling van de hoogleraren is om de rechten op zelforganisatie en zelfbeschikking van de huurders te versterken. Dit kan organisatorisch vorm krijgen door het bevorderen van zelfbeheer op complexniveau en het vergroten van invloed op het beleid van de corporaties. Randvoorwaarden zijn dat het maatschappelijk vermogen van woningcorporaties in stand blijft en dat risico’s voor bewoners beheersbaar blijven. Op deze wijze krijgen de huurders in sterkere mate de eigenaarsrol.

misstanden corporatiesector
woningcorporatie
woningmarkt
zelfbeheer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen