Zet recht op huisvesting centraal

24 juni 2021

Zet het recht op huisvesting voor iedereen centraal in het Nederlandse woonbeleid. Dat is de kern van een oproep van het Rotterdamse bewonersinitiatief Recht op Stad, die zij samen met de Woonbond en een brede coalitie van bewoners, woningzoekenden en maatschappelijke organisaties vandaag aanbieden aan de Tweede Kamer en BZK-minister Ollongren. 

Bewoners en maatschappelijke organisaties in actie voor het recht op huisvesting en betaalbaar wonen.

De directe aanleiding voor de oproep is de sloop van betaalbare woningen in Rotterdam, waar vijf VN-rapporteurs onlangs uiterst kritisch op waren. Maar de oproep is breder, omdat het huidige beleid dat inzet op een steeds kleinere sociale huursector, meer dure huur en minder rechten voor huurders, voor enorme problemen zorgt.

Dakloosheid 

'Tienduizenden mensen zijn dakloos, mensen worden slachtoffer van huisuitzettingen en gedwongen verhuizingen onder het mom van "herstructurering", [...] de discriminerende Rotterdamwet wordt in steeds meer gemeenten ingezet, bewoners hebben weinig of niks te zeggen over plannen voor hun buurt en beleggers en speculanten slaan hun slag op de woningmarkt waar huisvesting handelswaar is geworden', staat in de oproep. 

Niet los van landelijk beleid 

De situatie in Rotterdam kan niet los gezien worden van landelijk woonbeleid. Corporaties die herstructureren in Rotterdam-Zuid kunnen rekenen op (extra) kortingen op de verhuurderheffing. Deze '(sloop)subsidies' fungeren als perverse prikkel die leidt tot overhaaste beslissingen door woningcorporaties en gemeente als het gaat om wijkvernieuwing in Rotterdam-Zuid.

Het rijk mede-verantwoordelijk 

Het rijk is partner van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) dat Rotterdam-Zuid wil verbeteren. Ook de woonpijler uit dit meerjarige programma wordt door de VN-rapporteurs bekritiseerd. De grootschalige afname van de betaalbare woningvoorraad op Rotterdam-Zuid kan, gezien de bevolkingssamenstelling aldaar, leiden tot discriminatie van mensen met een migratieachtergrond.   

Geen zeggenschap voor bewoners

Opvallend daarbij is het totale gebrek aan zeggenschap voor zittende bewoners. Ook wordt bewoners in een aantal wijkvernieuwingsprojecten geen recht op terugkeer gegund. De Woonbond neemt waar dat deze ontwikkelingen zich ook steeds vaker in andere gemeenten voordoen bij herstructurering. Dat zet te denken over de houdbaarheid van het NPRZ als lichtend voorbeeld voor een nieuwe wijkaanpak, als het om de woonpijler gaat. 

Reactie van het Rijk, de gemeente en Vestia 

In hun reactie op de officiële mededeling van de VN-rapporteurs laten het Rijk, de gemeente Rotterdam, en woningcorporatie Vestia weten graag ‘in dialoog’ te willen met de rapporteurs. In de media meldde de verantwoordelijk wethouder Kurvers echter dat het onderzoek van de VN-rapporteurs gebaseerd was op feitelijke onjuistheden. Daags na ontvangst van de VN-brief, startte Vestia de sloop van woningen in de Tweebosbuurt. Terwijl de VN-rapporteurs juist opriepen om projecten 'on hold' te zetten gedurende het onderzoek naar mensenrechtenschendingen.   

Geen reflectie bij beleidsmakers

Volgens de Woonbond ontbreekt zelfreflectie volledig in de reacties van het Rijk, de gemeente en Vestia. Woonbonddirecteur Zeno Winkels: ‘Kritiek wordt wel makkelijk weggewimpeld. Dat past in een patroon. Er is veel kritiek op dat Rotterdam zich onterecht rijk rekent aan aantal betaalbare woningen, er ligt een uitspraak van de rechter die oordeelde dat het grondrecht op huisvesting met de voeten werd getreden. Bovendien is het duidelijk dat de huidige bewoners van deze wijken er gewoon niet welkom zijn, en is er geen oog voor wat uitzettingen en sloop van de wijk en daarbij horende sociale netwerken met deze mensen doet.’

Zet recht op betaalbaar wonen centraal

De problemen van onbetaalbare huren, een steeds kleinere sociale sector en huurders wiens rechten steeds verder worden ingeperkt door tijdelijke huurcontracten, spelen in heel het land. Daarom wordt de landelijke politiek opgeroepen het roer om te gooien. Om in te zetten op meer betaalbare huurwoningen. Op recht op huisvesting, en op echte inspraak van bewoners  bij wijkvernieuwing. De volledige oproep is te lezen op de website van Recht op de Stad.

betaalbaarheid

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen