Onderzoek


Expertisecentrum Onderzoek

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek over wonen. We vinden het erg belangrijk om te onderzoeken wat leeft onder bewoners. Onderzoeken hoe huurders iets beleven en wat er echt leeft onder huurders is de kern van ons werk. Daarbij hebben wij veel aandacht voor het precies achterhalen wat je wensen zijn en waar je de resultaten voor wilt gebruiken. Zodat de resultaten de belangen van huurders het beste dienen.

Ons werkveld is breed. Zo werken we ook voor Woningcorporaties en gemeenten.

 

Ondersteuning bij jouw onderzoek

Een woonlastenonderzoek, een woonbelevingsonderzoek of een ander onderzoek onder je achterban. Het zijn goede manieren om intensief in contact te komen met de huurders waar je voor opkomt. Het zorgt dat je beter onderbouwd het gesprek met gemeente of verhuurder aangaat.

Samen met jou kijken we naar wat je precies wil weten. We kijken ook naar de beste of meest passende manier om het onderzoek te verrichten. Zo bewaken we altijd de kwaliteit van het onderzoek. Het belangrijkste is dat je het maximale uit het onderzoek haalt zodat je goed op kunt komen voor de belangen van de huurders.

Wat voor onderzoeken 

We doen allerlei soorten onderzoeken. Deze onderzoeken kunnen relatief simpel of juist weer complex zijn.

Zo kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken doen om je eigen organisatie verder te versterken. Onderwerpen die dan voorbij kunnen komen zijn:

 • Hoe huurders en leden denken over de huurdersorganisatie
 • Wat de beste manier is om met huurders te communiceren
 • Werving actieve leden en bestuursleden
 • Welke onderwerpen leven onder de leden en huurders

Kies je hiervoor, dan ontvang je een link naar de vragenlijst met de gekozen onderwerpen. Deze link kun je dan delen met de deelnemers. Wij verwerken de resultaten voor jou tot een overzichtelijke tabellenrapportage. Dit kan ook als digitale enquête.

We kunnen ook onderzoeken doen op specifieke thema’s, zoals:

 • Betaalbaarheid en woonlasten
 • Beschikbaarheid van woningen

 • Wonen en zorg

 • Woningkwaliteit en energiebesparing

 • Draagvlakmetingen en achterbanraadpleging bij sloop en renovatie

 • Woonwensen

 • Kwaliteit van de leefomgeving

 

Digitale panels

Digitale panels leveren op een simpele manier een schat aan informatie op. Steeds meer huurdersorganisaties zetten digitale panels in. En blijven dit doen naast de fysieke bewonersbijeenkomsten. Doordat het heel laagdrempelig is, bereik je veel bewoners. En krijg je meer informatie en betrokkenheid van een grote groep huurders.

Heb jij, of wil jij een digitaal panel? Wij kunnen je helpen.
Door je te adviseren, te ondersteunen of een platform te bieden om je vragenlijsten uit te zetten.

Verdiepend onderzoek op maat

Steunen huurders het plan voor renovatie? Is er steun voor geplande wijkaanpak? Met een draagvlakmeting wordt duidelijk of huurders het plan steunen. Het is namelijk wettelijk vastgelegd dat ten minste 70% van de bewoners met renovatie moet instemmen.

Wij kunnen deze draagvlakmeting verzorgen.

We gaan dan verder dan standaardvragenlijsten. Zodat we huurders echt een stem geven over bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld een woonlastenonderzoek waarin we huurders vragen naar hoe ze woonlasten en eventuele tekorten echt beleven en hoe ze daarmee om gaan.

 

Meer info bij

Woonbond
Expertisecentrum Onderzoek
Contactformulier

Korting op advies

Heeft je organisatie behoefte aan projectmatige ondersteuning of specialistisch advies? Als lid van de Woonbond kun je met korting gebruik maken van ons aanbod.

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen