Meteen naar de content

De stem van hurend Nederland

De Woonbond komt op voor de belangen van huurders en woningzoekenden in Nederland. Wij staan voor voldoende, goede en betaalbare woningen, leefbare buurten en een sterke positie van huurdersorganisaties, in zowel de sociale als de commerciële huursector. We zoeken voortdurend naar mogelijkheden om de wooncrisis te beteugelen. Wij zijn de logische bondgenoot en de stem van hurend Nederland.

Wat heb jij aan de Woonbond?

Wij zetten ons in voor jouw belangen. En dat is hard nodig. Juist nu. Want wonen is een grondrecht, maar de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen staan onder druk. Dankzij jouw bijdrage kunnen we onze stem harder laten klinken. Want hoe meer huurders wij vertegenwoordigen, hoe meer we kunnen bereiken voor jou en alle andere huurders en woningzoekenden.

Hoe zetten wij ons in voor jouw rechten?

Met hulp en goede informatie. Bij belanghebbende partijen laten we jouw stem horen. En voeren wij actie als dat nodig is. Zo vragen we met petities, meldpunten en demonstraties aandacht voor het steeds duurder en schaarser worden van huurwoningen.

Huurdersorganisaties

We doen elke dag ons best het belangrijke vrijwilligerswerk van huurdersorganisaties en bewonerscommissies makkelijker maken. Je wordt professioneel ondersteund en goed geïnformeerd over ontwikkelingen die voor je werk belangrijk zijn.

Successen

Sinds de oprichting in 1990 heeft de Woonbond belangrijke successen geboekt. Kijk hier voor een overzicht van belangrijke en recente Woonbondsuccessen.

Ontdek de voordelen

En sluit je aan bij de Woonbond

lidmaatschap

Hoe is de Woonbond georganiseerd?

De Woonbond is een vereniging. Voor deze rechtsvorm is bewust gekozen. De Woonbond vindt het belangrijk dat leden zeggenschap hebben over de manier waarop de Woonbond opkomt voor het huurdersbelang.

Verenigingsraad

Het hoogste besluitvormende orgaan is de Verenigingsraad. De leden van deze raad bepalen beleid en standpunten van de Woonbond. Zij worden gekozen door de Persoonlijke Ledenvergadering en de Provinciale Vergaderingen, maar kunnen ‘zonder last en ruggespraak’ besluiten nemen.

Persoonlijke ledenvergadering

Als persoonlijk lid praat je mee over de koers van de Woonbond via de Persoonlijke Ledenvergadering. Deze organiseren we drie keer per jaar. De ene keer op een centrale plek in Nederland, de andere keer digitaal.

Provinciale vergaderingen

De Provinciale Vergaderingen bestaan uit vertegenwoordigers van lokale huurdersorganisaties die lid zijn van de Woonbond. Zij kiezen leden van de Verenigingsraad en adviseren hen over beleid en standpunten van de Woonbond.

Bestuur

De Verenigingsraad kiest het bestuur. Het bestuur bestaat uit leden die, naast hun (vrijwilligers)werk voor de Woonbond, een betaalde baan of een andere maatschappelijke functie bekleden. Zo houden zij goed voeling met wat er speelt in de samenleving. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor de aanstelling van de directeur.

Werkorganisatie

Bij de Woonbond werken ruim 60 betaalde medewerkers. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de aansturing van alle medewerkers.