Quickscan voor huurdersorganisaties

De 'Quickscan voor huurdersorganisaties' is een door de Woonbond ontwikkeld instrument waarmee je als huurdersorganisatie (meer) inzicht krijgt in je sterke eigenschappen en je ontwikkelpunten. De scan geeft inzicht zonder een oordeel te vellen en werkt alleen met informatie die je als huurdersorganisatie zelf aandraagt.

Waar bestaat de Quickscan uit?

Uit de volgende onderdelen:

 • Online vragenlijst
 • Rapport over online vragenlijst
 • Verdiepend gesprek met consulent/adviseur
 • Ontwikkelplan voor je huurdersorganisatie
 • Overzicht van informatie en hulpmiddelen per onderdeel

Hoeveel tijd kost het?

De Quickscan vraagt van alle bestuursleden van je huurdersorganisatie een tijdsinvestering van ongeveer vijf uur, verspreid over drie momenten:

 1. Individueel invullen van een online vragenlijst
 2. Deelname aan verdiepend gesprek met consulent/adviseur, over de uitkomsten van deze vragenlijst
 3. Bespreken van het (concept) ontwikkelplan met consulent/adviseur

Je kunt de Quickscan doorlopen in een tijdsbestek van acht weken. Daarna ga je zelf aan de slag met uitvoeren van het ontwikkelplan.

Waar gaat de Quickscan over?

Over het intern functioneren van je huurdersorganisatie, op de volgende gebieden: 

 • Interne organisatie
 • Wet- en regelgeving
 • Financiën
 • Achterban betrekken
 • Bewonerscommissies
 • Relatie met verhuurder
 • Relatie met overlegpartners
 • Regionale samenwerking

Wat levert het op?

Een ontwikkelplan dat inzicht geeft in sterke eigenschappen en ontwikkelpunten. Plus een overzicht van informatie en hulpmiddelen om het ontwikkelplan uit te voeren. Je kunt het ontwikkelplan onderdeel maken van je eigen werkplan. 

Wat kost het? 

De Quickscan is sinds 1 januari 2023 onderdeel van de basisdienstverlening voor huurdersorganisaties. Je hoeft er dus niet (extra) voor te betalen. In de loop van 2023 benadert de Woonbond alle huurdersorganisaties die lid zijn met de vraag of, en zo ja wanneer, zij mee willen doen met de Quickscan. 

Hoe kan ik meedoen? 

Wil je huurdersorganisatie binnenkort aan de slag met de Quickscan? Met dit formulier geef je door dat je interesse hebt. Een consulent/adviseur neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Woonbonddiensten

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen