Het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) is een opleidings- en adviesbureau dat werkt in opdracht van huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten. Deze activiteiten zijn ondergebracht in een aparte stichting, die financieel losstaat van de Vereniging Woonbond.

Opleiding en training

Het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) helpt huurdersorganisaties om hun in de woningwet 2015 verbeterde positie waar te kunnen maken. Met een ruim aanbod aan cursussen voor huurders die in een bewonersorganisatie actief zijn en met opleidingen-op-maat.
lees meer

Advies

Het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) adviseert bewonersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten over vele onderwerpen van die van belang zijn voor huurders: woonlasten, huurbeleid, woonkwaliteit, energiebesparing, huurdersparticipatie en draagvlak bij de achterban.
lees meer

Onderzoek

Het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (WKA) doet onderzoek voor bewonersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten.  Er is onderzoeksexpertise in huis over vele onderwerpen die voor huurders en huurdersorganisaties van belang zijn.
lees meer

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen