Bestuur

Bestuur en directie Woonbond (september 2022). V.l.n.r.: Achraf el Johari, Zeno Winkels (directeur), Wouter Kools, Damy Colon (penningmeester), Maria Scali (voorzitter), Gerard van Bortel en Bianca Cramer. Op de foto ontbreekt Ariëtte Nijeboer.

Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van de directieleden die de dagelijkse leiding hebben over de betaalde medewerker.

Bestuursleden worden gekozen door de Verenigingsraad. De voorzitter en penningmeester worden daarbij in functie gekozen.

Bestuursleden horen tot de 'kaderleden' van de Woonbond. Veel kaderleden hebben naast hun (vrijwilligers)werk voor de Woonbond een betaalde baan of andere maatschappelijke functies. Zo houden zij goed voeling met wat er speelt in de samenleving. 

Bestuur

Voorzitter

mw M. Scali (Maria)

Penningmeester

dhr D. Colon (Damy)

Algemeen bestuurslid

dhr G. van Bortel (Gerard)

mw B. Cramer (Bianca)

dhr. A. el Johari (Achraf)

dhr W. Kools (Wouter)

mw A. Nijeboer (Ariëtte)

Bevoegdheden

Tot de bevoegdheden van het bestuur behoren in elk geval:

  • vaststellen van jaarverslagen en jaarrekeningen;
  • benoemen en ontslaan van leden van de directie;
  • aanvragen van faillissementen en surseance (van betaling);
  • geven van algemene aanwijzingen aan de directie over de uitoefening van statutaire bevoegdheden.
vereniging

Jaarverslag

Benieuwd naar activiteiten en beleid van de Woonbond?

Jaarverslag

Nevenfuncties

Alle relevante nevenfuncties van kaderleden worden vermeld in het Openbaar Register Nevenfuncties.

Register

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen