Persoonlijke Ledenvergadering

Als persoonlijk lid meepraten over de koers van de Woonbond? Dat kan!

De vereniging Woonbond heeft bijna 1,6 miljoen collectief georganiseerde huurders als lid, en daarnaast bijna 8.000 persoonlijke leden. De collectief georganiseerde leden zijn dus getalsmatig ver in de meerderheid. Onze Verenigingsraad heeft op 8 december 2018 een statutenwijziging aangenomen, die het ook voor persoonlijk leden mogelijk maakt om mee te praten over onze koers. 

Waarom een PLV

In onze Provinciale Vergaderingen wordt de toon met name gezet door de (collectief georganiseerde) huurdersorganisaties. Persoonlijke leden wonen vaak in complexen waar (nog) geen bewonerscommissie of huurdersorganisatie actief is. Ze zitten daardoor wellicht ook met andere vragen dan de collectief georganiseerde leden. Daar willen we graag meer aandacht aan besteden. Om deze reden gaan we met ingang van 2019 drie keer per jaar een persoonlijke ledenvergadering (PLV) organiseren, die beter inspeelt op de vragen van dit deel van onze achterban. De PLV kan bovendien twee vertegenwoordigers kiezen voor de Verenigingsraad, het hoogste orgaan van de Woonbond.

Waar en wanneer

De Persoonlijke Ledenvergaderingen in 2019 worden georganiseerd op een centrale locatie, waarschijnlijk Amsterdam, op de zaterdagen 9 maart, 8 juni en 16 november.

Hoe aanmelden

Belangstelling om een PLV bij te wonen? Aanmelden kan met dit aanmeldformulier. Wilt u per e-mail een melding krijgen als er vergaderstukken klaarstaan op deze website? Vink dan bij Nieuwsbrieven de optie 'Persoonlijke Ledenvergadering' aan. U krijgt dan tijdig per e-mail bericht.

Waarover

Tijdens de eerste PLV in maart 2019 gaan we het zeker hebben over het Plan voor de Volkshuisvesting, een initiatief van de Woonbond samen met een aantal bondgenoten (vakbonden, cliëntenorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties). Ook zal de procedure voor de verkiezing van twee vertegenwoordigers in de Verenigingsraad aan de orde komen. Die verkiezing willen we in een volgende vergadering organiseren.

Vragen

Voor vragen over de PLV mailt u naar plv@woonbond.nl, of belt u het verenigingssecretariaat op 020-5517712 (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend).

vereniging

Vergaderagenda

Wanneer en waar vergadert de Woonbond? 

Aanmelden PLV

Persoonlijk lid van de Woonbond? Dan kunt u deelnemen aan de Persoonlijke Ledenvergadering (PLV)

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen