Programma symposium 23 mei

10.00 – 10.10 uur:   Opening

Paulus Jansen, directeur van de Nederlandse Woonbond, opent het programma.  Hij vertelt meer over het initiatief van de Woonbond voor nieuw plan voor de Volkshuisvesting. Tijdens het symposium komen belangrijke vraagstukken aan bod.

10.10 - 11.05 uur:   Thema 1 - De (on)gedeelde stad

Ruimtelijk beleid en woningmarktbeleid hebben een grote maatschappelijke impact. Het huidige beleid drukt woningzoekenden met lagere inkomens weg uit gebieden met een hoge druk op de woningmarkt, omdat deze druk direct vertaald wordt in hoge huurprijzen en koopsommen. De versmalling van de doelgroep en het lagere marktaandeel van de woningcorporaties zorgt ervoor dat huishoudens met lagere inkomens steeds meer geconcentreerd worden in een beperkt aantal wijken. Dat leidt tot een neerwaartse spiraal in deze wijken, met zeer negatieve gevolgen voor deze bewoners, maar uiteindelijk ook tot een hoge maatschappelijke rekening. Daarom moet de ‘ongedeelde stad’ een van de leidende principes zijn bij de ontwikkeling van ruimtelijk en woningmarktbeleid.

  • Inleiding op het thema door Cody Hochstenbach (stadsgeograaf verbonden aan de Universiteit van Amsterdam).
  • Panelgesprek met Marja Appelman (directeur Woningmarkt bij het ministerie van BZK), Desirée Uitzetter (voorzitter NEPROM), Cees van Boven (bestuurder van de Vernieuwde Stad en Woonzorg Nederland), Martin van ’t Klooster, (bestuurslid Huurdersorganisatie STOK Utrecht).

11.05 - 11.55 uur:   Thema 2 - De grootte van de corporatiedoelgroep

De doelgroep van de corporatie is gedefinieerd door harde, krappe inkomensgrenzen die nauwelijks rekening houden met de grootte en effectieve koopkracht van het huishouden. Ook is de doelgroep regionaal niet gedifferentieerd afhankelijk van druk/ontspanning op de woningmarkt. In sommige regio’s kunnen middeninkomens goed in hun eigen woonruimte voorzien, in regio’s met een gespannen woningmarkt komen zelfs meerpersoonshuishoudens met €50.000 jaarinkomen moeilijk aan de bak.

  • Inleiding op het thema door Peter van Os (RIGO Research en Advies)
  • Panelgesprek met René Scherpenisse (bestuurder corporatie Tiwos), Stefan van Schaik (bestuurder corporatie Wooncompagnie), Yasin Torunoglu (wethouder gemeente Eindhoven), Hans Heinink (bestuurslid Huurdersvereniging Accio in Nijmegen) en Arjan Vliegenthart (directeur NIBUD).

11.55 - 12.15 uur:   Opbrengsten HO+                         

Met ondersteuning van het HO+ project van de Woonbond is de afgelopen jaren door veel huurdersorganisaties gewerkt aan vernieuwing en versterking van de eigen organisatie. Aan de hand van een eindonderzoek staan we samen met projectleider Sylvo Gaastra stil bij de eindopbrengsten. Ook presenteren we het gloednieuwe handboek HO+ en reiken we de eerste exemplaren uit. Iedere deelnemer ontvangt een exemplaar van dit handboek!

12.15 – 13.30 uur:   Netwerklunch

13.30 – 15.00 uur:   Middagsessies 

Deelnemers volgen in de middag één van deze vier sessies

  1. Samen Wonen en Zorgen
  2. Proeftuinen Aardgasvrije Wijken
  3. Verder bouwen met HuurdersorganisatiePlus
  4. Jongerenhuisvesting

15.15 – 16.30 uur:   Slotprogramma -  De Woningmarkt weer op de rit!

In het slotstuk van het symposium vragen we sprekers en deelnemers mee te denken over de belangrijkste keuzes die we nog moeten maken, voordat we het nieuwe Plan voor de Volkshuisvesting eind 2019 gaan vaststellen.

  • Toelichting van het Plan voor de Volkshuisvesting door Paulus Jansen (directeur Nederlandse Woonbond)
  • Bijdrages van onder andere Alex Scherpenzeel (ANBO), Wim Hazeu (vicevoorzitter van Aedes en bestuurder Wonen Limburg), Semih Eski (voorzitter CNV Jongeren),  Rob Mulder (directeur belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis) en Ieder(in).

16.30 – 17.30 uur:   Netwerkborrel

 

Meer informatie

Tristan van der Linden
Organisator campagnes en evenementen
06-42249536
overdag
Contactformulier

Kosten

Lidorganisatie Woonbond

€ 127

Huurdersorganisatie (geen lid) of persoonlijk lid Woonbond

€ 173

Beroepskracht

€ 173 (excl btw)

Prijs is inclusief een exemplaar van het nieuwe Handboek HO+


Annuleren

>14 dagen voor aanvang

geen kosten

14-7 dagen voor aanvang

50% deelnamekosten

< 7 dagen voor aanvang

100% deelnamekosten

 

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen