Handreiking prestatieafspraken

Downloaden
pdf (1.18 MB)

Onder de Woningwet die op 1 juli 2015 van kracht werd hebben  huurdersorganisaties meer te zeggen gekregen over het lokale huurbeleid. De Woningwet gaat ervan uit dat huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten op gelijkwaardige basis afspraken maken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied.

Deze handreiking (herziene versie, gepubliceerd in september 2016) beschrijft het proces van het maken van prestatieafspraken: van het opstellen van een gemeentelijke Woonvisie tot het afleggen van verantwoording over de resultaten. Ook bevat de handreiking een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Webwinkel

Brochures over de rechten van huurders(organisaties).

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen