Huurbeleid Rutte II

Downloaden
pdf (1.19 MB)

De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen. Dat was mogelijk vanweg het huurbeleid dat door het kabinet Rutte II is ingevoerd in 2013. Hiermee is afgestapt van het inflatievolgende huurbeleid en het voor verhuurders mogelijk om hogere huurstijgingen door te voeren. In 2015 kan dit voor het derde jaar. De Woonbond zet in dit rapport uiteen wat de effecten voor huurders en woningzoekenden zijn geweest van het huidige huurprijsbeleid.

Webwinkel

Brochures over de rechten van huurders(organisaties).

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen