Huurpeil 2017-1

Downloaden
pdf (2.51 MB)

Huurpeil is een nieuw vakblad voor de huursector, uitgegeven door de Woonbond, waarin de redactie huurdersorganisaties en professionals in de huursector, vanuit bewonersperspectief, viermaal per jaar in 52 pagina’s breed en diepgaand informeert en inspireert over theorie en praktijk van de huursector en het huurderswerk.

De eerste editie van Huurpeil telt 52 pagina’s, boordevol achtergrondverhalen, interviews, essays en columns.

Achtergronden en interviews

Waarheen met de huursector na 15 maart?

Welk probleem moet een nieuwe minister van Wonen als eerste aanpakken? Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht geven drie experts hun mening over de knelpunten in de huursector, en vertellen waar de oplossingen liggen. Plus een overzicht van de partijstandpunten op het gebied van huren.

‘De valse belofte van het eigenwoningbezit’.

Interview met Rowan Arundel, die in zijn proefschrift The end of mass homeownership laat zien dat de bevordering van het eigenwoningbezit de maatschappelijke ongelijkheid vergroot en vooral jongeren buitenspel zet.

‘Middensegment’ komt niet van de grond

Achtergrondartikel over de plannen van ex-minister Blok voor het middensegment. Beleggers zeggen miljarden te willen investeren in de bouw van ‘middeldure’ huurwoningen. Maar ze hebben de daad nog niet bij het woord gevoegd.

Laat de betonmolens draaien

Woningcorporaties kunnen veel meer betaalbare huurwoningen bouwen. Het geld is er, maar ze zijn veel te voorzichtig, betoogt ex-corporatiedirecteur Kees Kwadijk in een prikkelend essay.

Huurders en fusie van corporaties

Bij plannen voor fusie (of splitsing) van corporaties weegt de zienswijze van huurders(organisaties) zwaar mee in het oordeel van de minister. Een achtergrondartikel, met twee recente voorbeelden in Groningen en Noord-Brabant.

Dossier over Wonen en zorg

In het hart van het eerste nummer een dossier van 8 pagina’s over Wonen en zorg. De redactie maakt daarin de voorlopige balans op van de hervormingen van de langdurige zorg en de financiële scheiding van wonen en zorg. Mantelzorg is daardoor nog belangrijker geworden. En datzelfde geldt voor de samenwerking tussen huurdersorganisaties, cliëntenraden en WMO-raden, zo blijkt uit een rondetafelgesprek met vier ervaringsdeskundigen.

De zeepkist

In de rubriek De Zeepkist biedt Huurpeil biedt 4 pagina’s ruimte voor opinies en reacties op artikelen, plus een stelling, die het eerste nummer gaat over de Verhuurderheffing. Verder een essay over de problemen van vrijesectorhuurders en de column van publicist Jos van der Laan, die zich afvraagt waarom geen enkele politieke partij een ‘kroonjuweel’ maakt van de sterk gestegen woonlasten, in zijn ogen de grootste koopkrachtverdelger.

Woonbondinformatie

Achterin Huurpeil 4 pagina’s informatie en nieuws over de Woonbond  en zijn achterban, inclusief een compleet overzicht van de activiteiten, producten en brochures.

Vaste rubrieken

Vaste rubrieken in elk nummer van Huurpeil zijn In de peiling (met een overzicht van het belangrijkste nieuws van het afgelopen kwartaal), Feit of fabel (voortzetting in een ander jasje van de Woonbondigrubriek Cijfers), Recht of krom? (juridische rubriek), Leesvoer (twee pagina’s met nieuwe publicaties) en op de achterpagina de rubriek Huurpijltjes, met o.a. ‘bouwfoutjes’ en de column van Pieter Bregman, bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen.

Speciaal voor lidorganisaties en abonnees

Om dit tijdschrift te kunnen downloaden moet uw organisatie lid zijn van de Woonbond of moet u een betaald abonnement hebben.

Huurdersorganisaties

Als u lid bent van de Woonbond, krijgt u Huurpeil 4x per jaar in de bus. 

Professionals

Geen huurdersorganisatie, toch Huurpeil lezen? Neem een abonnement. 

Meer informatie

Adverteren?

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen