Huurpeil 2017-2

Downloaden
pdf (2.49 MB)

Begin juni is het tweede nummer van het nieuwe Woonbondtijdschrift Huurpeil verschenen, de opvolger van Woonbondig.

Het nieuwe nummer van het vaktijdschrift voor de huursector telt 52 pagina’s en bevat veel achtergrond- en opinieverhalen over de huursector, inclusief een acht pagina’s tellend dossier over gemengde huur-koopcomplexen. Plus een kennismaking met de nieuwe woordvoerders wonen in de Tweede Kamer.

Achtergronden en interviews

Interview Hugo Priemus

Huurpeil 2 opent met een groot interview met emeritus TU-Delft hoogleraar Hugo Priemus, al bijna 75 jaar inmiddels maar nog steeds actief. In zijn laatste boek Woningmarkt op z’n kop maakt hij de balans op van het woonbeleid van het kabinet Rutte II en minister Blok. Zijn oordeel is niet mals. ‘Huurders hebben de rekening van de crisis betaald’, concludeert hij. Ook is hij niet onder de indruk van Bloks pogingen om de commerciële huursector te stimuleren. ‘Ik begrijp niets van die zes miljard die vastgoedbeleggers zogenaamd voor de Nederlandse huurwoningmarkt op de tafel hebben liggen.’

Kabinetsformatie

Op 15 mei hebben we gestemd, maar een nieuw kabinet is nog lang niet in zicht. In dit nummer maakt u kennis met de nieuwe woordvoerders wonen in de Tweede Kamer en leest u welke wensen voor hurend Nederland de Woonbond bij informateur Schippers op tafel heeft gelegd.

Kwaliteit van het bouwtoezicht

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ligt bij de Eerste Kamer. De wet is controversieel omdat zij het technisch bouwtoezicht wil privatiseren. Wat zijn de gevolgen van deze wet voor huurders, nu en in de toekomst?

Serviceflat of niet?

De Parkflat, een serviceflat in Amersfoort, werd begin dit jaar zonder dat de huurdersvereniging formeel om advies was gevraagd, als ‘gewone’ flat verkocht aan commerciële verhuurder Amvest. De bewoners maken zich zorgen over hun toekomst.

Corporaties & betaalbaarheid

In tien tabellen laten we zien welke woningcorporaties het beste en het slechtste scoren op betaalbaarheid: de hoogte van de huur, zowel absoluut als relatief, de omvang en ontwikkeling van de betaalbare huurwoningvoorraad en de dure scheefheid.

Dossier over gemengde complexen

Er zijn inmiddels 850.000 huurders die in een gemengd huur-koopcomplex wonen. Hoe werkt dit samenwonen in de praktijk, en wat zijn de knelpunten en kansen voor huurders in dit soort complexen. Daarover gaat dit dossier van 8 pagina’s in het hart van dit nummer.

Servicekatern

Achterin Huurpeil zeven pagina's met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, inclusief een overzicht van producten, brochures en komende activiteiten.

Vaste rubrieken

Vaste rubrieken zijn In de peiling (overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal), De Zeepkist (vier pagina’s met opinies, waaronder een stelling over passend toewijzen en de column van Jos van der Lans), Recht of krom? (juridische rubriek, onder meer met jurisprudentie over heibel over herstel bij verhuizing), Leesvoer (overzicht van onlangs verschenen publicaties) en Huurpijltjes (de achterpagina met onder meer de column van Pieter Bregman, directeur-bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen).

Proefnummer?

Nieuwsgierig geworden? Bestel een proefnummer van Huurpeil of neem een abonnement.

Speciaal voor lidorganisaties en abonnees

Om dit tijdschrift te kunnen downloaden moet uw organisatie lid zijn van de Woonbond of moet u een betaald abonnement hebben.

Huurdersorganisaties

Als u lid bent van de Woonbond, krijgt u Huurpeil 4x per jaar in de bus. 

Professionals

Geen huurdersorganisatie, toch Huurpeil lezen? Neem een abonnement. 

Meer informatie

Adverteren?

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen