Huurpeil 2017-3

Downloaden
pdf (2.66 MB)

Achtergronden & interviews

Interview Marnix Norder

Huurpeil 3 opent met een groot interview met Marnix Norder, sinds begin dit jaar voorzitter van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties. Norder wil af van de verhuurderheffing ‑ die hij een ‘armemensenbelasting’ noemt ‑ en vindt dat deze miljardenheffing moet worden gebruikt voor huurmatiging en investeringen in duurzaamheid. Dan kan de huurverhoging inflatievolgend worden en de sector versneld werken aan een energieneutrale woningvoorraad. Verder is hij voorstander van een brede sociale huursector. ‘We moeten uit de hoek van vangnet voor probleemgevallen.’

Onderzoek financiering huurdersorganisaties

In dit nummer ook de resultaten van een Woonbondonderzoek naar de financiering van huurdersorganisaties. Ze krijgen meer geld dan tien jaar geleden, maar bijna de helft vindt dat de bijdrage van de verhuurders sinds de komst van de Woningwet 2015 eigenlijk niet hoog genoeg is.

Bewonerscommissie Rosehaghe Haarlem

Reportage over woningbouwvereniging  Rosehaghe in Haarlem, met 139 woningen een van de kleinste woningcorporaties van ons land. De vereniging wordt bestuurd door bewoners en een actieve bewonerscommissie zorgt voor verdere huurdersbetrokkenheid.

‘Middenhuur’ betaalbaar voor middeninkomens?

De rubriek Feit of fabel gaat over de vraag of het ‘middenhuursegment’ ‑ dat sterk in opkomst is ‑ betaalbaar is voor de middeninkomens waarvoor hij is bedoeld, zoals politieagenten, leraren en verpleegkundigen. Zij krijgen te maken met (midden)huurquotes tussen 36 en 53 procent. Betaalbaar of niet? Oordeelt u zelf…

Uitslag eerste Woonbond ledenpanel

De Woonbond heeft een nieuw ledenpanel. Voor de eerste peiling werd ruim honderd bestuursleden van lidorganisaties gevraagd of zij invloed hebben gehad op de huurverhoging in 2017. De helft vindt dat door hun advies de huurverhoging is gematigd.

Van 1001 meningen naar 1 gedragen besluit

Veel huurdersorganisaties zijn druk bezig met vernieuwing en verjonging. De sociocratische besluitvormingsmethode kan hieraan bijdragen en het huurderswerk dynamischer en plezieriger maken.

Meer recht voor vrijesectorhuurders

De gemeente Amsterdam gebruikt erfpachtovereenkomsten om de huren in de vrije sector enigszins te beteugelen. Huurders van complex Argentinië kregen door een vonnis geld terug en zien hun huren de komende jaren minder sterk stijgen.

Dossier over energieneutraal wonen

Op milieugebied is Nederland nog steeds het smerigste jongetje van de (Europese) klas. Er zijn grote stappen nodig om de woningvoorraad in 2050 energie (CO2) neutraal te hebben. Hoe gaan verhuurders en huurders(organisaties) om met dit belangrijke onderwerp? Huurpeil wijdt er een dossier van 8 pagina’s aan.

Servicekatern

Achterin Huurpeil zeven pagina's met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, inclusief een overzicht van producten, brochures en komende activiteiten.

Vaste rubrieken

Vaste rubrieken zijn In de peiling (overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal), de Zeepkist (vier pagina’s met opinies, waaronder een stelling over wooncontracten en de column van Jos van der Lans), Recht of krom? (juridische rubriek, onder meer met jurisprudentie over contractskosten), Leesvoer (overzicht van onlangs verschenen publicaties) en Huurpijltjes (de achterpagina met onder meer de column van Pieter Bregman, directeur-bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen).

Proefnummer aanvragen

Nieuwsgierig geworden? Bestel een proefnummer van Huurpeil of neem een abonnement.

Speciaal voor lidorganisaties en abonnees

Om dit tijdschrift te kunnen downloaden moet uw organisatie lid zijn van de Woonbond of moet u een betaald abonnement hebben.

Huurdersorganisaties

Als u lid bent van de Woonbond, krijgt u Huurpeil 4x per jaar in de bus. 

Professionals

Geen huurdersorganisatie, toch Huurpeil lezen? Neem een abonnement. 

Meer informatie

Adverteren?

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen