Huurpeil 2018-1

Downloaden
pdf (2.51 MB)

Achtergronden & interviews

Interview Joris Wijsmuller

In Huurpeil 1 een groot interview met deze wethouder uit de Hofstad, die al twintig jaar actief is in de Haagse Stadspartij. Wat heeft hij de afgelopen vier jaar bereikt, en wat moet er volgens hem nog veranderen in zijn stad?

Huurtoeslag

Het kabinet Rutte III verandert een aantal regels voor de huurtoeslag. Wat zijn de gevolgen en wat gaat dat kosten?

Symposium

De Woonbond deed samen met toezichthouder VTW onderzoek naar de contacten tussen huurders en Raden van Commissarissen bij woningcorporaties. Die worden steeds beter, bleek uit de resultaten van een enquête die op een gezamenlijk symposium werden gepresenteerd.

Aedes-benchmark

Het jaarlijkse overzicht van de prestaties van alle woningcorporaties. Huurpeil zet de scores op een rijtje en voegde het onderwerp beschikbaarheid & betaalbaarheid eraan toe, inclusief vijf tabellen met ranglijsten.

Routekaart

De 'Routekaart naar CO2-neutraal' helpt huurdersorganisaties in kaart te brengen wat er moet gebeuren om het woningbezit van hun verhuurder te verduurzamen. In 2050 moeten alle Nederlandse woningen CO2-neutraal zijn.

Michael Wolf

Deze bekende fotograaf exposeert in het Fotomuseum Den Haag met indrukwekkende foto's van stedelijke omgevingen. Een impressie.

Dossier gemeenteraadsverkiezingen

Voor veel mensen is 'voldoende betaalbare huurwoningen' het belangrijkste onderwerp bij de verkiezingen van 21 maart. In het dossier van 8 pagina's aandacht voor de Lokale Monitor Wonen, die u vertelt waar uw gemeente staat op het vlak van betaalbaarheid en huisvesting. Verder interviews met huurdersvertegenwoordigers uit het land, en een extra focus op Rotterdam. Plus een verslag van het Energiecafé in Utrecht, waar verduurzaming een van de centrale thema's was.

Servicekatern

Achterin Huurpeil zeven pagina's met informatie en nieuws over de Woonbond en zijn achterban, inclusief een overzicht van producten, brochures en komende activiteiten.

Vaste rubrieken

Vaste rubrieken zijn In de peiling (overzicht van het nieuws van het afgelopen kwartaal), Feit of fabel? (over de corporatiesector als sociaal vangnet), de Zeepkist (vier pagina’s met opinies, waaronder een stelling over de verkoop van corporatiebezit in Utrecht en de column van Jos van der Lans), Recht of krom? (juridische rubriek, onder meer over verhuiskosten bij renovatie), Leesvoer (overzicht van onlangs verschenen publicaties) en Huurpijltjes (de achterpagina met onder meer de column van Pieter Bregman, directeur-bestuurder van woningcorporatie Nijestee in Groningen).

Proefnummer aanvragen?

Nieuwsgierig geworden? Bestel een proefnummer van Huurpeil of neem een abonnement.

Speciaal voor lidorganisaties en abonnees

Om dit tijdschrift te kunnen downloaden moet uw organisatie lid zijn van de Woonbond of moet u een betaald abonnement hebben.

Huurdersorganisaties

Als u lid bent van de Woonbond, krijgt u Huurpeil 4x per jaar in de bus. 

Professionals

Geen huurdersorganisatie, toch Huurpeil lezen? Neem een abonnement. 

Meer informatie

Adverteren?

De Woonbond is er voor huurders en hun organisaties!

Word nu lid en profiteer van alle voordelen